Ga naar de inhoud

'Zilveren Barensteel' voor mevrouw E.M.J. Raijmans – Haring

12 mei

Ems Raijmans - Haring ontving een gemeentelijke onderscheiding voor haar vrijwillige inzet in Voorhout

Gemeentelijke onderscheiding

Wethouder Marlies Volten reikte op donderdag 12 mei de ‘Zilveren Barensteel’ uit aan mevrouw E.M.J. Raijmans – Haring (89 jaar) voor haar inzet voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De gemeente Teylingen wil graag haar waardering laten blijken aan vrijwilligers zoals mevrouw Raijmans. Zij zijn onmisbaar voor de samenleving. De ‘Zilveren Barensteel’ is een onderscheiding voor mensen (in of buiten Teylingen wonend) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor één van de drie dorpen van Teylingen.

Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)

Mevrouw Raijmans is 50 jaar als vrijwilliger betrokken geweest bij (de coördinatie van) de jaarlijkse collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) in Voorhout. Elk jaar onderhield zij de contacten met de collectanten, deelde de wijken en straten voor de collectanten in, zorgde ervoor dat de collectebussen elk jaar weer gebruikt konden worden, bracht de collectebussen persoonlijk rond bij de collectanten, telde de opbrengst van de ca. 80 collectebussen na afloop van de collecteweek, stortte het geld af bij de bank, en maakte de jaarrekening op. Daarnaast zorgde zij er ook voor dat de vlaggen tijdens de collecteweek op de juiste plekken kwamen te hangen. Bovendien onderhield zij het contact met het KWF in Amsterdam, de centrale koepelorganisatie.

Naast haar vrijwillige inzet voor het KWF is mevrouw Raijmans ook belangeloos betrokken (geweest) bij Stichting Vrienden van het Overbosch, Zwemvereniging De Columbiaan, Stichting Platform Gehandicapten Teylingen en de Bartholomeusparochie.

Ga naar het begin