Flinke waardedaling Herenstraat 66-68 Voorhout

18 december

De aankoop door de gemeente Teylingen van Herenstraat 66-68 in Voorhout is voorlopig onzeker. Na een recente taxatie is gebleken dat het pand in betrekkelijk korte tijd flink in waarde is gedaald.

De taxatie werd op verzoek van het college van burgemeester en wethouders (B&W) uitgevoerd om de huidige waarde te bepalen. Dit na vragen uit de gemeenteraad.

Het raadvoorstel voor de aankoop van het pand en de parkeerplaats werd op 28 september van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Aanleiding was de vraag van de raad om een taxatierapport in te zien over de meest recente waardebepaling. Zo’n rapport bleek niet aanwezig omdat de laatst bekende waarde van februari 2019 een waardebepaling was van een ambtenaar, zijnde beëdigd taxateur van de gemeente. Nadat het raadsvoorstel van in september 2020 van de agenda werd gehaald, besloot het college om een nieuwe taxatie te laten uitvoeren. 

Afgelopen maand is het pand opnieuw getaxeerd, waarbij de actuele waarde werd vastgesteld op € 420.000,-. Dit bedrag is € 450.000,- lager dan de laatste bij het college van B&W bekende ambtelijke interne waardebepaling uit 2019. Het gebouw staat inmiddels leeg en verkeert in een redelijke tot matige staat van onderhoud.

Sneeuwbaleffect

De beëdigd taxateur heeft verklaard dat in november 2020 op vergelijkbare locaties een negatief sneeuwbaleffect van kracht is de afgelopen jaren, dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit effect wordt nog eens extra versterkt door de coronacrisis.

Het college van B&W is verrast door de snelle waardevermindering van het pand. “Het college rekent het zichzelf aan dat er, alvorens het voorstel voor de aankoop aan de gemeenteraad voor te leggen, geen actuele taxatie is geweest”, aldus wethouder Heleen Hooij. “Het onderhandelingsproces heeft lang geduurd en tussentijdse taxaties hadden aan de orde moeten zijn.” Reden voor de langdurige onderhandelingen waren onder andere onderzoeken naar mogelijke bodemverontreiniging.

Andere elementen

Het college gaat het werkproces aanpassen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Daarbij tekent wethouder Hooij wel aan dat bij onderhandelingen waarde fluctuaties niet altijd tot op het laatste moment meegenomen kunnen worden. “Er zijn ook andere elementen die meespelen om tot aankoop over te gaan, anders dan de waarde van een pand alleen. Denk daarbij aan de strategische waarde voor de ontwikkeling van een gebied. Dat laatste is in dit geval ook aan de orde. Het pand is gelegen op een cruciale locatie aan de zuidzijde van het kernwinkelgebied in het hart van het dorpscentrum.” 

Vanwege de hertaxatie is de aankoop van het pand Herenstraat 66-68 uitgebleven. Of de gemeente het pand alsnog kan aankopen is onzeker. De eigenaar beraadt zich op de ontstane situatie en dat geldt ook voor de gemeente.
 

Ga naar het begin