Woningen voor spoedzoekers

10 december

De woningdruk is toegenomen.

Deelnemers van de Werksessie wonen

Daarom zoekt de gemeente Teylingen voor de korte termijn naar innovatieve woonvormen, tijdelijke of modulaire bouw voor verschillende doelgroepen. 

Al enige tijd ervaren woningzoekenden druk op de woningmarkt. Hier wordt op vele fronten aan gewerkt in verschillende (nieuw)bouwprojecten.

Op dit moment is er een groep die nog tussen wal en schip valt: de ‘spoedzoeker’. Een persoon (starter, gescheiden ouder, etc.) die op korte termijn tijdelijke huisvesting zoekt. En die vanuit deze plek verder kan zoeken naar een meer structurele oplossing.

Werksessie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen wil voor deze groep een oplossing realiseren. Daarom wil het college de mogelijkheid onderzoeken om de gemeentelijke grondpositie aan de Teylingerdreef in Voorhout in te zetten voor de ontwikkeling van flexibel wonen. Op donderdag 22 november vond hiervoor een werksessie plaats. Deskundigen, omwonenden, raadsleden, bestuurders en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek om te ontdekken onder welke voorwaarden een tijdelijke huisvestingslocatie gerealiseerd kan worden. Download hier het verslag van de werksessie.

Projectleider

Om het constructieve gesprek van de avond vast te houden, gaf de wethouder opdracht om een projectleider aan te stellen. Die stelt op korte termijn – op basis van de uitkomsten van de werksessie - een plan van aanpak op. Daarbij wordt gedacht aan de ruimtelijke procedures, partners om het project te ontwikkelen, communicatie naar alle belanghebbenden en de gemeentelijke besluitvorming.

Heeft u vragen of wilt u dat wij u op de hoogte houden? Stuur dan een e-mail naar e.simon@hltsamen.nl

Ga naar het begin