Werkzaamheden Kievitspark Voorhout (2019)

4 juli
Teylingen

In het Kievitspark, Doctor Schaepmanlaan en Prof. Nolenslaan moet de riolering gerepareerd/vervangen worden.

Dit gebeurt waarschijnlijk grotendeels onder de grond, waardoor de overlast beperkt blijft. 

Daarnaast zijn in het verleden regelmatig vragen en klachten binnengekomen over de bomen in het Kievitspark. Deze geven overlast doordat ze te groot zijn, veel wortelopdruk geven en kabels en leidingen beschadigen.

 

Ontwerpen en bomen

Tijdens de inloopavond op 23 mei is de bewoners gevraagd of ze willen dat de huidige 28 bomen in het Kievitspark verwijderd moeten worden. Daarnaast zijn drie tekeningen gemaakt met ontwerpen voor de terugplaatsing van nieuwe bomen. Ook konden bewoners aangeven welke boomsoort zij het liefst zien in het Kievitspark.

 • Huidige situatie
 • variant 1​​​​​​​: Nieuwe bomen aangepast aan één zijde van laan en deels in groen
 • variant 2: Nieuwe bomen in groen
 • variant 3: Nieuwe bomen vooral aangepast in verharding en deels in groen Er zijn 3 boomsoorten die in het Kievitspark in boomspiegels in de parkeerstrook kunnen worden geplant.

 

Werkzaamheden

Riolering

We gaan de riolering vervangen / repareren door middel van relining (kousmethode).

 

Bestrating en trottoir

De trottoirs worden opnieuw bestraat. Dit gebeurt als er bomen worden verplaatst.
De straten blijven zoals ze zijn. Beschadigde straten worden opgeknapt.

 

Parkeren

De huidige manier van parkeren blijft zoals het nu is. Alleen in variant 3, verdwijnen er 3 parkeerplaatsen.

 

Groen en bomen

Afhankelijk van de keuze van de bewoners worden de huidige bomen in het Kievitspark vervangen door andere bomen. De bomen komen ook grotendeels op een andere locatie te staan.

 

Planning

 • Inloopbijeenkomst met bewoners: 23 mei 2018
 • Voorlopig ontwerp gereed obv voorkeuren bewoners: begin juli 2018
 • Ter inzagelegging voorlopig ontwerp: begin augustus 2018
 • Reactiemogelijkheid (6 weken)                       
 • Definitief ontwerp gereed: september 2018
 • Vaststellen definitief ontwerp door college: oktober 2018
 • Start uitvoering werkzaamheden: eind eerste/ tweede kwartaal 2019
 • Werkzaamheden gereed: tweede kwartaal 2019

 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Jan Broekhuizen, via telefoonnummer 14 0252 of per e-mail via j.broekhuizen@hltsamen.nl.

 

Ga naar het begin