Werkzaamheden Kievitspark in Voorhout

28 mei

Tot eind 2020 zijn er werkzaamheden in het Kievitspark, Doctor Schaepmanlaan en Prof. Nolenslaan in Voorhout.

In april is de aannemer gestart met het verwijderen van de boomstronken en vervangen en repareren van de riolering. Dit duurt tot augustus. Aansluitend vervangen de nutsbedrijven, Liander en Dunea, de kabels en leidingen. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot eind 2020 duren. In januari 2021 starten wij met de inrichting van de openbare ruimte. De weg wordt dan opnieuw bestraat en de bomen geplant.
 

Informatie

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De bewoners en de hulpdiensten worden per fase geïnformeerd over de afsluitingen.
 

Omleidingsroute

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via bebording.

Ga naar het begin