Verruiming terrassen ook na 1 juli mogelijk

3 juli

In juni is een proef gedaan waarbij horecaondernemers in Teylingen meer terrasruimte kregen.

Foto terras in Voorhout

Er is in Voorhout onder meer extra ruimte gecreëerd door de Herenstraat in het weekend in de avonden af te sluiten voor verkeer. Het college heeft de proef op 30 juni jl beoordeeld. Het college is, net als ieder bestuursorgaan, bij besluitvorming gebonden aan zorgvuldige belangenafweging. Dat is rond de afsluiting van de Herenstraat ook gedaan. Naast een online enquête is er onder meer een social media-analyse gedaan, zijn er verschillende gesprekken met allerlei belanghebbenden (omwonenden, ondernemers) gevoerd, is gekeken naar bezwaren en klachten, en gesproken met partners zoals Arriva, de politie en de hulpdiensten. Daarna is gekeken welk besluit recht zou doen aan de verschillende belangen die er lagen waarbij meegewogen is dat de horeca-ondernemers per 1 juli meer gasten mogen ontvangen. Het college is daarbij tot de conclusie gekomen dat het voortzetten van de afsluiting van de Herenstraat niet gepast is. Vanaf 1 juli is de Herenstraat weer open voor verkeer. Samen met (horeca)ondernemers wordt beken hoe aan hen evengoed extra terrasruimte geboden kan worden zonder afsluiting, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Op 1 juli mogen horecaondernemingen meer gasten ontvangen. Ook mogen zogenaamde ‘kuchschermen’ gebruikt worden. Hierdoor kunnen ook op terrassen meer bezoekers per vierkante meter terecht. De anderhalve meter onderlinge afstand blijft van kracht, waardoor uiteindelijk nog steeds minder gasten ontvangen kunnen worden dan voor de Corona-uitbraak het geval was.

Het college wil de horeca ook in deze (nog steeds) suboptimale omstandigheid tegemoet komen, en gasten de gelegenheid bieden veilig van onze gezellige centra te genieten. Om dit te kunnen doen is een beleidsregel ‘Tijdelijke regeling verruiming terrassen’ vastgesteld. Ondernemers kunnen op basis van een melding  een verzoek doen om ook na 1 juli ruimer terras te kunnen voeren. Na afstemming met de gemeente zal dan, waar kan, afgezien worden van handhaving op vergunningplicht. 

Ondernemers kunnen hun vragen stellen via horeca@hltsamen.nl.

Ga naar het begin