Verbeterde watersystemen in polders

27 juli

Rijnland is bezig met een watergebiedsplan voor peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder.

Rijnland verbetert de komende jaren de watersystemen in alle polders. Daarom is Rijnland bezig met een watergebiedsplan voor peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder. Binnen dit watergebiedsplan worden de peilbesluiten geactualiseerd en met een aantal maatregelen wordt het watersysteem en de waterkwaliteit verbeterd. 

Inmiddels ligt het ontwerp-peilbesluit, het ontwerp-besluit kaart 7 en het ontwerp-projectplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen van 29 juli t/m 23 september hun bezwaren indienen wanneer ze het niet eens zijn met de beslissingen van Rijnland. In verband met de zomervakantie is de termijn verlengd van 6 naar 8 weken.

Het gaat over:

  • Ontwerp-peilbesluit peilvakken De Zilk: In 2 peilvakken wijzigt het peil.
  • Ontwerp-peilbesluit de Zilkerpolder: de waterpeilen in de Zilkerpolder worden niet aangepast.
  • Ontwerp-besluit kaart 7: in peilvak 5.2 zit een hoogwatervoorziening, die op kaart 7 staat.
  • Ontwerp-projectplan peilvakken De Zilk: in peilvakken De Zilk zijn een aantal maatregelen nodig om het nieuwe peil te voeren of om het watersysteem te verbeteren.
     

Planning

Rijnland kijkt na de inzagetermijn naar de bezwaren en beroordelen of deze aanleiding geven om het ontwerp-peilbesluit aan te passen. Vervolgens stellen zij het peilbesluit, op zijn vroegst begin 2021, definitief vast. 
 

Meer informatie

Meer informatie, de stukken en contactgegevens voor eventuele vragen zijn te vinden op de projectpagina van Rijnland. Ook vind je hier terug hoe en waar je bezwaren kunt indienen.
 

Oriƫntatiekaart

Ga naar het begin