Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag in Utrecht

18 maart

Naar aanleiding van de aanslag in Utrecht heeft burgemeester Breuer in samenwerking met de politie maatregelen genomen.

De landelijke berichtgeving geeft aan dat de aanslag een vermoedelijk terroristisch karakter heeft. Gelet op de eerdere aanslag in Nieuw-Zeeland van afgelopen vrijdag, is er in goed overleg met de Moskee El Iman in Sassenheim al verscherpt toezicht rondom de Moskee ingezet. Naar aanleiding van het laatste incident wordt dit geïntensiveerd en verlengd. Het preventieve toezicht geldt in ieder geval tot 18 uur vandaag en kan, indien noodzakelijk, worden verlengd. Dit geldt ook voor de stations in Teylingen. 

De politie en de burgemeester trekken gezamenlijk op en de politie staat in nauw contact met de Moskee. De politie is leidend in het onderzoek, voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de informatiekanalen van de politie.
 

Ga naar het begin