Uitvoering van afvalbeleidsplan Teylingen

8 april

Op 12 maart 2020 stelde de gemeenteraad van Teylingen het afval- en grondstoffenbeleidsplan 2020-2024 vast.

Het plan heeft de titel ‘De betere afvalscheider wordt beloond’. Na deze vaststelling kunnen we het plan ten uitvoering gaan brengen.

Om een beter beeld te krijgen waar de wensen van onze inwoners liggen, hebben wij in de afgelopen periode verschillende acties ondernomen:

  • Bewoners van hoogbouw ontvingen van ons een brief met het verzoek om hun voorkeur aan ons door te geven voor een type GFT-e verzamelcontainer (Groente, Fruit en Tuinafval en etensresten). 
  • Voor de inzameling van het PBD (Plastic, blik en drinkpakken) vroegen wij aan bewoners van laagbouw om een keuze te maken voor een minicontainer of het behouden van de huidige plastic zakken. 
  • Ook namen we een aantal mondelinge interviews met inwoners af over hoe zij denken over het afvalinzamelingsbeleid.


We inventariseren nu alle gegevens om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met de uitvoering van het beleidsplan. En we houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarom sturen we half juni aan alle inwoners een brief over de veranderingen in de afvalinzameling.

Meer informatie over het afvalbeleid in Teylingen.

Ga naar het begin