Teylingen heeft inzicht in de toekomst

15 november

Er is een analyse opgesteld voor Teylingen. Deze geeft een beeld van de opgaven voor de gemeente.

De omgevingsanalyse is opgesteld door bureau Necker van Naem, in opdracht van de gemeenteraad. De analyse geeft een beeld van de opgaven die de komende 5 tot 10 jaar op de gemeente afkomen.

Dit vraagt niet alleen om een krachtig bestuur en een ambtelijke organisatie met strategische denkkracht, maar ook om investeringen en aandacht. Samen met de eerder gepubliceerde Tussenevaluatie HLTsamen heeft de gemeente hiermee inzicht in de opgaven voor de toekomst.

Meer informatie

Omgevingsanalyse Teylingen
Opgavenkaart Teylingen

Ga naar het begin