Teylingen blijft inzetten op sport en beweging voor jeugd

18 november

Het college gaat een nieuwe overeenkomst aan voor het versterken van een goed sport- en cultuuraanbod.

De overeenkomst met de Combibrug gaat op 1 januari in. Ook krijgen basisscholen een tijdelijke subsidie voor meer bewegingsonderwijs. Dit besloot het college op 5 november met het vaststellen van het model Sport en Onderwijs Teylingen 2020 – 2023.  

Hiermee biedt de gemeente een sportieve beweegomgeving aan de basisscholen. Daarnaast laten ze de jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kennismaken met het brede sportieve en culturele aanbod binnen Teylingen.

Wethouder Arno van Kempen: “Ik ben blij met dit besluit. Als je al vroeg in je leven kennismaakt met sporten, bewegen en culturele activiteiten krijg je een belangrijke basis aangereikt voor de toekomst.”  

Meer kwalitatief bewegingsonderwijs

Het basisonderwijs krijgt hiervoor in de periode 2020-2023 subsidie. Dit is bedoeld voor een 2e lesuur bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8. 

De gemeente verwacht dat in het schooljaar 2023-2024 alle scholen een vakdocent bewegingsonderwijs hebben aangesteld voor die de lessen bewegingsonderwijs zullen geven. En dat minimaal 70% van de scholen twee lesuren bewegingsonderwijs aanbiedt aan de groepen 3 t/m 8. Het Rijk betaalt een deel van de subsidie.

Sport-, beweeg- en cultuurparticipatie

De Combibrug biedt een gevarieerd naschools aanbod. Naast sportpromotie heeft het meer aandacht voor het ontwikkelen van aanvullend sport-, beweeg- en cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen. Ook beschikt de Combibrug over het netwerk, de contacten en de uitvoeringscapaciteit om invulling te kunnen geven aan het vernieuwde sport, beweeg- en cultuurprogramma. 

Uitvoering sportnota en aansluiting bij Nationaal Sportakkoord

Het Model Sport en Onderwijs Teylingen 2020 – 2023 geeft uitvoering aan de sportnota Sport en Bewegen 2018 – 2021. 
Met het model Sport en Onderwijs sluit  Teylingen bovendien aan bij een van de hoofdambities van het Nationaal Sportakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’.  

Ga naar het begin