Teylingen blijft in 2018 binnen de begroting

15 juli

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2018 op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad.

In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2018. Dit was het jaar waarin het nieuwe college startte. 

In 2018 was € 1,85 mln over, daarmee is Teylingen ruimschoots binnen de begroting gebleven. Hier staat tegenover dat niet alle plannen voor 2018 zijn uitgevoerd. Sommige projecten zijn gestart, maar moeten in 2019 worden afgemaakt. Van andere projecten vroeg de voorbereiding meer tijd. Deze worden in 2019 uitgevoerd.

Het college van B&W stelt voor het budget van al deze projecten door te schuiven naar 2019. Het gaat om een bedrag van € 1,04 mln. Het restant van € 810.00 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente.

Raad heeft jaarrekening besproken

Op 11 juli heeft de gemeenteraad van Teylingen de jaarrekening besproken. De raad heeft het voorstel om € 1,04 mln over te zetten naar 2019 goedgekeurd. In de toekomst wil de raad eerder op de hoogte worden gesteld over het mogelijke doorschuiven van budget.

De jaarrekening geeft ook een beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente. Vergeleken met de landelijke situatie is Teylingen financieel minder kwetsbaar dan veel andere gemeenten.

Ga naar het begin