Stichting Platform Gehandicapten Teylingen stopt

20 augustus

De stichting, ook bekend als SPGT heeft ruim 22 jaar bestaan.

 

Wethouder Van Kempen heeft op woensdag 14 augustus de bestuursleden mevrouw Raijmans en mevrouw Van Sabben bedankt voor hun jarenlange inzet. De Stichting stopt met haar werkzaamheden.

Beide dames zijn hierin vele jaren actief geweest. De stichting bracht jarenlang een nieuwsbrief op papier uit. Mensen met een beperking ontvingen zo handige en praktische informatie. Daarnaast was de stichting actief als belangenbehartiger van deze groep, als verre voorloper van het adviesplatform Sociaal Domein. Ook was zij vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de regiotaxi.

De stichting beëindigt haar activiteiten 

De tijden zijn veranderd: inwoners weten steeds beter de weg te vinden via internet, zelf of via hun netwerk. Ook zijn er geen opvolgers die het stokje kunnen overnemen. Daarnaast kan in het kader van de gewijzigde privacywetgeving de gemeente geen adressen van personen meer verschaffen aan de stichting. Daarom heeft de stichting besloten haar activiteiten te beëindigen.

De belangen van de doelgroep zijn nu in goede handen van het adviesplatform Sociaal Domein. Mede dankzij de inzet en het vele werk van het SPGT de afgelopen jaren. Het adviesplatform adviseert het college van Teylingen gevraagd en ongevraagd op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en Werk & Inkomen. De belangenbehartiging is tegenwoordig ook landelijk goed en sterk georganiseerd.

Ga naar het begin