Speech nieuwjaarsreceptie, 2 januari 2019

2 januari

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Carla Breuer

goede voornemens

Beste allemaal,

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Allereerst wil ik met u stilstaan bij het droevige bericht dat ons tijdens de Kerstdagen bereikte: het overlijden van oud waarnemend burgemeester van Warmond, Marc Witteman. 

Afgelopen zomer dwong zijn ziekte hem om zijn werk als burgemeester van Stichtse Vecht neer te leggen. 

Marc Witteman stond bekend als een zeer betrokken, integere en daadkrachtige bestuurder. Zijn toewijding is een blijvende inspiratiebron voor ons. Ik wil mijn medeleven uitspreken naar zijn familie, in het bijzonder zijn broer Paul Witteman die burgerraadslid is in Teylingen, en naar iedereen die geraakt wordt door dit verlies.

Na zo’n verdrietig bericht is het moeilijk om zomaar over te gaan tot de orde van de dag. Als vanzelf maken we even pas op de plaats. We staan stil bij ons eigen leven, onze eigen weg. Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe?

Dat zijn vragen die we ons in deze tijd van het jaar toch al vaak stellen. Op het scharnierpunt tussen het oude en het nieuwe jaar zijn we geneigd om terug te blikken en vooruit te kijken. Niet alleen als persoon, maar ook als gemeente. Dat wil ik ook graag met u doen.

Wat voor jaar was 2018? We hadden verkiezingen, er kwam een nieuwe raad en een nieuwe coalitie, met verse ambities en prioriteiten.

Wat voor jaar wordt 2019? Wat willen we behouden, wat gaan we anders doen? Voor dat laatste hebben we een bijzonder handige tool: het goede voornemen! Zeg eens eerlijk: wie heeft nog nooit goede voornemens gemaakt?!

Er wordt soms wat lacherig over gedaan. Dat hou je tóch niet vol, krijgen we dan te horen. Maar ik geloof dat het wel degelijk zin heeft om voornemens te maken. Al is het maar omdat het je dwingt na te denken over je dromen en je doelen. Wie een voornemen formuleert, zet de eerste stap in een proces.

Ik wil hier graag, ten overstaan van u, mijn voornemen uitspreken om méér en intensiever dan ooit de samenwerking te zoeken. Daar ben ik altijd een groot voorstander van geweest en ik zie dat we daar steeds meer naartoe bewegen. Dat moet ook: deze tijd en de taken waar we voor staan, vragen om krachtige samenwerking tussen gemeente, inwoners, bedrijfsleven en instellingen, vrijwilligers organisaties, andere overheden.

Samen kunnen we iets in beweging brengen. Samen kan het beter, anders en groter. Om die reden heb ik ook gevraagd naar de voornemens van anderen: inwoners, ondernemers, raadsleden, verenigingsmensen.

Ik licht er een paar uit. Te beginnen met Madeleine van der Steege, ondernemer, medeoprichter van Business Women Teylingen en interim-bestuurslid van de TOV. Zij wil Samen de lokale ondernemers – vooral vrouwelijke – helpen met duurzame businessmodellen waarmee ze tot bloei komen. BWT zorgt dat vrouwelijke ondernemers elkaar ontmoeten, netwerken, elkaar weten te vinden. Dáár begint samenwerking en dat juich ik enorm toe. Vandaar dat ik graag ambassadeur ben voor platforms als BWT.

Heel mooi vind ik ook het voornemen dat Jos Warmenhoven met ons deelt: Het hart openstellen voor anderen: de Latijnse tekst boven de deur van het Boerhaavehuis nodigt hiertoe uit. De vertaling van die tekst luidt: de deur staat voor u open, maar het hart nog meer. Prachtig! Dit gaat over je welkom voelen, openstaan, contact maken. Op oudejaarsdag 1668, 350 jaar geleden dus, werd Boerhaave hier in Voorhout geboren. Vanwege dit bijzondere jaar zijn hier vandaag enkele schilderijen te zien die eerder zijn geëxposeerd in het Boerhaavehuis.

Boerhaave leefde drie eeuwen geleden, maar we kunnen nog steeds van hem leren. Hij was een visionair, zijn tijd ver vooruit. Ook onze maatschappij vraagt om visie, innovatie en initiatieven. De wereld blijft immers in ontwikkeling.

Dan het voornemen van Harm Bosch, wijkagent in Warmond. In 2019 zal ik mij wederom 100% inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in Warmond, belooft hij. Daar was onrust, afgelopen jaar. Ongewenste bezoekers pleegden vernielingen en bedreigden dorpsgenoten. De politie heeft hard gewerkt om de rust te herstellen, in nauwe samenwerking met openbaar ministerie, brandweer, inwoners en natuurlijk de gemeente. Zorgvuldig hebben we bekeken hoe we het beste konden ingrijpen. En met effect: de politie kon verdachten arresteren, de anderen werden geweerd met een samenscholingsverbod of een gebiedsverbod.

Een heel ander soort voornemen kregen we van Marcel Floor, voorzitter van St. Cecilia. Hij is van plan méér mensen te betrekken bij het verenigingsleven: dat zorgt voor verrijkende ontmoetingen en een socialer Teylingen. Marcel is daar een kanjer in: hij is zelf overal bij betrokken en weet mensen te enthousiasmeren. Daarom zeiden wij meteen ja toen hij vroeg of hier een kleine delegatie van St Cecilia een kort optreden mocht verzorgen. Zo maken we samen de Nieuwjaarsontmoeting nog sfeervoller. Dit jaar viert de muziekvereniging overigens haar honderdste verjaardag en dat wordt groots gevierd.

Een bijzondere vrouw met een bijzondere wens is Araa Al Jaramani, directeur van de Stichting Syrische vrouwen in Nederland. Met eindeloos veel energie helpt ze vrouwen om zich thuis te voelen en te integreren, zoals ze zelf wonderbaarlijk snel en goed heeft gedaan. Volgend jaar werkt ze aan een cateringproject dat vrouwen met minder kansen moet helpen om hun eigen brood te verdienen. Een nieuwe definitie van integratie, zoals ze zelf al zegt.

Als college sluiten wij aan bij de ontwikkeling in de samenleving en willen we inwoners en ondernemers nog nadrukkelijker uitnodigen om 'samen' echt duurzaam vorm te geven. Het college zegt: “Daag ons uit, alstublieft!” Er staan voor 2019 en daarna veel projecten op de rol, die we graag samen met u aangaan. Ik denk aan duurzaamheid. Hier liggen grote opgaven, zoals afvalscheiding en een toekomst zonder gas. We moeten met z’n allen duurzamer denken en doen.

Ook vereenvoudigde toegang tot zorg en welzijn staat hoog op de agenda. Mensen die hulp nodig hebben, moeten gemakkelijk kunnen vinden waar ze terecht kunnen. Een ander belangrijk streven is dat we mensen willen bedienen die met spoed een huis zoeken. Ook zijn we bezig met plannen om de ruïne van Teylingen beter op de kaart te zetten, u denkt daarover mee!

Er zijn nog veel meer voornemens genoteerd. Stuk voor stuk waardevol. De presentatie loopt straks door, dus u kunt ze allemaal tot u nemen. Ik dank alle mensen die hun dromen, doelen en ideeën wilden delen: Sylvia en Hans Hoogduin van Voorhout Schoon, Arno Mantel van brandweer Hollands Midden, raadsleden Peter Scholten en Hidde Verhoeven, ondernemer Henk Griffioen, journalist Piet van der Vooren, Gerard Dobbe van gemeentewerken en André Zagers van Kinderboerderij Voorhout.

Ik wens u allen de kracht toe om het voornemen te volbrengen. Door een idee uit te spreken, hebt u bijna ongemerkt een volgende stap gezet richting uitvoering. U neemt mensen mee, creëert enthousiasme, misschien ontstaat er samenwerking. Dat maakt de kans op succes groter.

Ik wil nog twee voornemens met u delen, beide van de EHBO. De vereniging in Voorhout is van plan Teylingen veiliger te maken dankzij meer burgerhulpverleners. En EHBO Sassenheim wil zorgen dat méér inwoners eerste hulp kunnen verlenen. Iets doen is beter dan niets doen!

Uit deze voornemens spreekt de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ik zo belangrijk vind. Via hun cursussen leren steeds meer mensen wat ze te doen staat in een noodsituatie. Dat is heel waardevol werk. Daar komt nog eens bij dat de EHBO altijd paraat staat bij evenementen in Teylingen, ook in Warmond is een van de verenigingen aanwezig. Daarmee is er vakkundige hulp in de buurt, dat is een geruststellende gedachte.

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de tomeloze inzet van de EHBO-verenigingen en hun vrijwilligers. Daarom heeft het college van Teylingen besloten hen de Waarderingsprijs toe te kennen. Graag wil ik u naar voren vragen!

Dan is het nu tijd om een toost uit te brengen op het jaar 2019! Dank voor uw komst en ik hoop u terug te zien met uw ideeën en initiatieven. Net zoals in het geboortehuis van Boerhaave staat hier de deur voor u open, en het hart nog meer.

Ga naar het begin