Reconstructie kruising Bergamolaan – ’s-Gravendamseweg (N443)

8 april

De uitvoering van de werkzaamheden aan de kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg (N443) in Voorhout gaat nu daadwerkelijk van start.

De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen werken samen aan het verbeteren van de kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg (N443) in Voorhout. De kruising wordt anders ingericht, omdat de huidige kruising als verkeersonveilig wordt beschouwd door slechte zichtlijnen bij het afslaan. Na een lange periode van voorbereiden gaat de uitvoering van de werkzaamheden nu daadwerkelijk van start.

 

Samenwerking

De reconstructie van de kruising Bergamolaan – ’s-Gravendamseweg (N443) is een integraal project waarin de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen gezamenlijk optrekken. De provincie en de gemeente zijn integraal betrokken bij dit project om de verkeersveiligheid van de kruising Bergamolaan – ’s-Gravendamseweg (N443) te verbeteren. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is integraal betrokken bij dit project omdat in het kader van de reconstructie, de watergang ‘de Molentocht’ (gedeeltelijk) wordt verlegd. Daarnaast wordt er een inlaatconstructie gemaakt tussen de ‘de Zandsloot’ en ‘de Molentocht’ om een verbinding tussen polder- en boezemwater te realiseren en daarmee de doorstroming te verbeteren.

 

RIVM-maatregelen m.b.t. het coronavirus

De werkzaamheden van de aannemer kunnen nog ‘gewoon’ worden uitgevoerd en vinden uiteraard plaats met in achtneming van de RIVM-maatregelen m.b.t. het coronavirus. Bij wijzigingen van de RIVM-maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen de werkzaamheden echter worden gewijzigd. Wij zullen u hierover dan tijdig informeren.

 

Uitvoering

Op maandag 20 april 2020 start aannemingsbedrijf Huybens Haarlem B.V. met de uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden. De werkzaamheden starten met het inrichten van het werkterrein en uitvoeren van grond- en baggerwerkzaamheden. Ook wordt een boring gemaakt onder de N443 door om een inlaatconstructie tussen de twee watergangen te maken. Daarnaast worden er riolering-, bestrating- en asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Verder wordt er openbare verlichting en straatmeubilair aangebracht en een informele/natuurlijke speelplek ingericht.

De taluds en speelplek worden ingezaaid. Wij verwachten deze werkzaamheden, onder goede weersomstandigheden, nog voor de zomervakantie uit te voeren. Het openbaar groen (bomen en beplanting) wordt pas in het najaar aangebracht.

 

Afsluiting

Vanwege de asfalteringswerkzaamheden is enige overlast voor de omgeving helaas niet te voorkomen. We hebben de keuze gemaakt om deze werkzaamheden in een nacht en een weekend uit te voeren. Dit om de overlast voor de weggebruikers, bewoners en bedrijven tot een minimum te beperken.

In verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de Bergamolaan en ’s-Gravendamseweg (N443), tussen ’s-Gravendamseweg 1 en 11, tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer (uitgezonderd fietsers en voetganger) op de volgende dagen/tijden:

  • Van maandag 8 juni 20:00 uur tot maandag 22 juni 06:00 uur.

 

De planning zoals nu bekend is als volgt:

  • Van maandag 8 juni 20:00 uur tot dinsdag 9 juni 01:00 uur volledige afsluiting Bergamolaan.
  • Van dinsdag 9 juni 01:00 uur tot vrijdag 12 juni 21:00 uur halve rijbaan afsluiting ’s-Gravendamseweg (N443) noordzijde (wel toegankelijk voor fietsers).
  • Van vrijdag 12 juni 21:00 uur tot vrijdag 19 juni 22:00 uur halve rijbaan afsluiting ’s-Gravendamseweg (N443) zuidzijde (wel toegankelijk voor fietsers).
  • Van vrijdag 19 juni 07:00 uur tot maandag 22 juni 06:00 uur volledige afsluiting Bergamolaan voor vrachtverkeer.
  • Zaterdag 20 juni van 07:00 uur tot 20:00 uur volledige afsluiting Bergamolaan.
  • Van vrijdag 19 juni 20:00 uur tot maandag 22 juni 06:00 uur volledige afsluiting ’s-Gravendamseweg (N443) (wel toegankelijk voor fietsers).
  • Vanaf maandag 22 juni 06:00 uur zijn alle wegen weer beschikbaar.

 

Aangezien de asfalteringswerkzaamheden uiterst weersgevoelig zijn, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Om die reden is het weekend van 26 juni als reserveweekend ingepland. Wij hopen echter dit weekend niet te hoeven benutten.

 

Ter plaatse worden verkeersmaatregelen genomen en verkeer zal via een omleidingsroute worden omgeleid. Alle omleidingen en afsluitingen worden met bebording aangegeven en waar nodig worden verkeerslichten/verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen.

 

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het ook noodzakelijk om een aantal tijdelijke situaties te realiseren. Dit om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen. Voor de nood- en hulpdiensten wordt de bereikbaarheid te allen tijde gegarandeerd.

 

Buslijn 57

De buslijn 57 volgt gedurende de weekendafsluiting een tijdelijke omleidingsroute. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Arriva.

 

Overlast

Deze werkzaamheden bezorgen het verkeer, de bewoners en bedrijven de nodige overlast. Wij proberen de uitvoeringsduur en de overlast tot een minimum te beperken en vragen begrip voor de situatie.

 

Impressies

Bekijk de presentatietekening

 

Meer informatie

De direct belanghebbende bewoners en bedrijven hebben een informatiebrief ontvangen over de uitvoering van de werkzaamheden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de directievoerder Loek Jansen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-54327071.

 

Bijlagen

De bewonersbrief en verkeersplannen van aannemer Huybens als aanvullende informatie toevoegen aan het websitebericht.

Ga naar het begin