Paddenscherm Noordelijke Randweg

9 oktober

Een paddenscherm bij projectgebied Noordelijke Randweg.

Eerder is gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden in het projectgebied voor de Noordelijke Randweg in Voorhout. Het gaat om het dempen en graven van watergangen en het plaatsen van een paddenscherm.

In het projectgebied van de randweg komt de rugstreeppad voor. Dit is een zwaar beschermde diersoort. De gemeente kreeg van de provincie Zuid-Holland ontheffing voor de aanleg van de randweg, maar moet dan wel maatregelen treffen om de rugstreeppadden zoveel mogelijk te beschermen.

Het paddenscherm is een kunststof scherm van ongeveer een halve meter hoog. Nadat het paddenscherm is geplaatst, vangen we de padden binnen het werkgebied en worden deze elders in de polder weer uitgezet. Het scherm voorkomt dat de padden het werkgebied in kunnen trekken. Het afvangen van de padden moet zijn gebeurd voordat ze zich ingraven voor hun winterslaap.

Ga naar het begin