Opvang van dieren in Teylingen

15 augustus

Gemeente Teylingen financiert alleen opvang en vervoer van zwervende huisdieren. Niet van zieke en in het wild levende dieren.

Meerkoet (watervogel)

Dierenambulance & Vogelasiel regio Leiden zorgt voor de opvang en verzorging van zieke en verongelukte dieren die in het wild leven. Dat kost geld. De organisatie vraagt hiervoor aan de gemeente Teylingen financiële ondersteuning. Het College van B&W heeft besloten geen gehoor te geven aan dit verzoek. De gemeente financiert alleen de opvang van zwervende huisdieren.

Het budget van de gemeente is beperkt

De gemeente moet keuzes maken. Daarom voert de gemeente op dit terrein alleen haar wettelijke taak uit. Die bestaat uit de opvang van zwervende huisdieren. De uitvoering van deze taak heeft de gemeente uitbesteed aan Dierenasiel Stevenshage. Het College van B&W heeft besloten geen andere vormen van dierenopvang te financieren. Het wijst daarom het verzoek af van Dierenambulance & Vogelasiel regio Leiden. Het College van B&W begrijpt dat dit voor de vele vrijwilligers van deze dierenambulance een teleurstelling is.

Vervoer huisdieren blijft betaald

Vervoer van huisdieren is een van de hoofdactiviteiten van de dierenambulance. Dierenambulance & Vogelasiel regio Leiden vangt zwervende huisdieren uit Teylingen en vervoert deze naar Dierenasiel Stevenshage. Dit is onderdeel van de wettelijke taak en deze diensten blijft de gemeente Teylingen vergoeden.

Ga naar het begin