Opnieuw maatregelen opgelegd aan overlastgevers Warmond

15 november

Dankzij de extra inzet van BOA’s, politie en flexteam zijn gisteravond twee jongeren aangehouden na het gooien van zwaar vuurwerk.

camera-toezicht

De jongeren behoren tot de groep overlastgevers op en rondom Koudenhoorn. Naar aanleiding van deze verstoring van de openbare orde zal burgemeester Carla Breuer direct een gebiedsverbod opleggen aan een van deze personen zodra deze weer vrij komt.

Het gebiedsverbod houdt in dat deze persoon zich voorlopig niet meer mag begeven in het grootste gedeelte van Warmond. Voor de andere persoon volgen in ieder geval consequenties naar aanleiding van het overtreden van het samenscholingsverbod.

Wijziging APV

Naar aanleiding van de onrust in Warmond heeft de raad vervroegd besloten om de APV aan te scherpen. Vandaag 15 november 2018 krijgen alle eigenaren van boten die voor anker liggen een officiële waarschuwing. Ze worden daarin gewezen op de gevolgen als zij geen gehoor geven aan de waarschuwing, namelijk dat de gemeente de boten zal verwijderen tenzij ze dit zelf doen. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op overnachting bij boten die aan de steiger liggen. Ook zij krijgen een waarschuwing dat ze daar niet mogen overnachten.

Verwijderen boten

Waarom worden de boten van overlastgevers niet direct weggehaald door de gemeente? Een vraag die wij op dit moment veel krijgen en die wij ook goed begrijpen. In een handhavingstraject moeten de beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen, waaronder zorgvuldigheid. Dit betekent dat de gemeente redelijke termijnen moet hanteren voordat de gemeente zelf de overtredingen kan beëindigden. 

Booteigenaren krijgen van vrijdag 16 november 2018 tot donderdag 22 november 2018 de tijd om hun boot zelf weg te halen. Op 22 november 2018 haalt de gemeente de boten weg die door de booteigenaren niet zijn verwijderd. De kosten zijn voor de eigenaar.

Camera’s

Vanaf 6 november is cameratoezicht ingesteld, dit is inmiddels verlengd tot en met 4 december. Dit wordt binnenkort gepubliceerd.

Samenscholingsverbod

De burgemeester kondigde op 5 november een samenscholingsverbod af voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Dit verbod geldt voor een periode van veertien dagen en wordt verlengd met wederom twee weken.

 

Samenwerking

De gemeente, de politie en het OM werken in het traject nauw samen en zijn geregeld en op verschillende tijdstippen aanwezig in en rondom het gebied Koudenhoorn. Naast de aanwezigheid van BOA’s en politie is het flexteam in ieder geval tot en met 19 november 2018 in de avonduren aanwezig.

Ga naar het begin