Nieuwe brug tussen Zandslootkade en de Trekschuit

15 juni

Bij inspectie bleek dat de brug tussen de Zandslootkade en de Trekschuit aan vervanging toe is.

We leggen daarom een nieuwe brug aan en verwijderen de bestaande brug.

Brug afgesloten 15 juni – 17 juli

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgang voor voetgangers en fietsers. Ook zal de doorvaart regelmatig hinder ondervinden. Tijdens de afsluiting verzoeken wij je om gebruik te maken van de brug aan de Hoofdstraat.

Geluid

Tijdens de werkzaamheden kan je geluidsoverlast ervaren. De aannemer zal deze overlast tot een minimum beperken.

Wat gaat er gebeuren?

We slopen de oude brug en brengen de nieuwe, duurzame brug aan waarbij de huidige doorvaarthoogte en vorm blijft. 

Start van de werkzaamheden

De firma Haasnoot bruggen vervangt de brug in opdracht van de gemeente Teylingen en start hiermee in de week van 15 juni. De planning is dat brug uiterlijk 17 juli weer toegankelijk is.

Vragen

Met vragen kan je terecht bij de aannemer via 071 402 17 44. Mailen kan ook via info@haasnootbruggen.nl.

Ga naar het begin