Nieuw veiligheidsbeleid: ideeën van inwoners, ondernemers en professionals

22 augustus

Teylingen maakt een nieuw veiligheidsbeleid. Dit beleid geldt voor vier jaar.

In het veiligheidsbeleid staan veiligheidsonderwerpen waarop we ons gaan richten. Dit doen we niet alleen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Daarom vroegen wij aan inwoners, ondernemers en professionals wat zij belangrijk vinden. Tijdens bijeenkomsten en overleggen spraken we over een aantal veiligheidsthema’s zoals het voorkomen van overlast, woninginbraken, verkeersveiligheid, ondermijning, cybercrime en het voorkomen van jeugdoverlast. Tijdens deze bijeenkomsten en overleggen ontvingen we waardevolle opbrengsten en ideeën.

Onderstaand vindt u een aantal opbrengsten en ideeën die vanuit inwoners, ondernemers en professionals naar kwamen.

Verkeersveiligheid

Het belangrijkste veiligheidsthema volgens inwoners van Teylingen is verkeersveiligheid. 

Inwoners vragen onder meer aandacht voor:

 • controle en handhaving van snelheden,
 • fout parkeren en blauwe zone (Warmond);
 • plaatsen van borden die de snelheid meten;
 • verkeerssituatie van de Herenstraat in Voorhout en het centrum van Sassenheim en laad- en losplekken.


Ondernemers:

 • veiligheidsbeleving;
 • parkeren;
 • handhaving blauwe zone;
 • verkeersinrichtingen (Voorhout en Sassenheim).

 

Professionals:

 • handhaving gevaarlijke situaties;
 • integrale aanpak;
 • zichtbaarheid boa’s en politie. 

 

Woninginbraken en diefstallen

Inwoners vragen onder meer aandacht voor bewustwording. Welke maatregelen kun je zelf treffen om een inbraak te voorkomen? Daarnaast willen zij fietsendiefstal terugdringen.

Ondernemers willen graag terugkoppeling over gedane meldingen over diefstal en aandacht voor winkeldiefstal.
Onder professionals leeft vooral inzet op preventie; huiselijk geweld en voorlichting. 


Voorkomen van jeugdoverlast

Inwoners:

 • jeugdoverlast;
 • alcohol – en drugsgebruik; rol van ouders.


Ondernemers:

 • drugs;
 • gebruik lachgas;
 • alcoholgebruik in relatie tot overlastgevend gedrag in de buitenruimte.


Professionals:

 • online veiligheid;
 • individuele problemen jeugd;
 • drugs;
 • rol ouder;
 • integrale aanpak;
 • vroegsignalering.

 

Ondermijning

Inwoners:

 • illegale bedrijven;
 • voorlichting;
 • drugsverkoop door jonge personen.


Ondernemers:

 • leegstaande panden;
 • weerbaarheid;
 • voorlichting.


Professionals:

 • weerbaarheid;
 • integrale aanpak;
 • belangrijk om te prioriteren.

 

Cybercrime

Inwoners:

 • aandacht voor veilige websites en veilige netwerken.


Ondernemers:

 • zichtbare meldpunten om cybercrime te melden;
 • bewustwording.


Professionals:

 • toenemende invloed van social media;
 • online veiligheid;
 • digitaal pesten;
 • voorlichting;
 • preventie;
 • bewustwording van gevaren van cybercrime.

 

Voorkomen van overlast

Inwoners:

 • aandacht voor handhaving op overlastgevend gedrag en drugs.

Ondernemers:

 • alcohol en drugsgebruik;
 • zwerfafval;
 • overlastgevend gedrag.

 

Professionals:

 • drugs;
 • inzetten op preventie;
 • integrale aanpak van zaken;
 • overlastgevend gedrag.

 

Hoe nu verder?

In september bespreekt de gemeenteraad een notitie waarin de opbrengsten van het participatietraject ook zijn genoemd. De gemeenteraad kan aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vindt voor het nieuwe veiligheidsbeleid. 

Wij willen iedereen die heeft meegedacht hartelijk bedanken!

Ga naar het begin