Kindergemeenteraad zoekt projecten

14 mei

Opgelet! De kindergemeenteraad zoekt projecten van maximaal 2.000 euro.

Bedenkt u of uw bedrijf of vereniging een leuk project met een maatschappelijk doel? Dit kunt u melden tot 2 juni. 

Spelregels

Er zijn zes spelregels waaraan een project moet voldoen: 

  • Het project komt ten goede aan de lokale maatschappij. 
  • De kosten van het project bedragen maximaal € 2.000,- minder mag dus ook, dan kunnen meerdere projecten winnen. Er is een lichte voorkeur voor projecten vanaf € 1.000 tot € 2.000,-. 
  • Het is een afgerond geheel. Bijvoorbeeld: niet € 2.000,- als bijdrage aan de bouw van een nieuwe gymzaal, maar wel € 2.000,- voor de aanschaf van een bankje dat in de gymzaal komt te staan.
  • Een project kan ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit. Het project hoeft niet gericht te zijn op kinderen.
  • De winnaar van het project zorgt zelf voor de uitvoering.
  • Beschrijf in het projectvoorstel (1) ‘Wie zijn we?’ (2) ‘Wat is onze wens?’ en (3) ‘Hoeveel kost dat?’.
  • Maximaal 1 A4 tekst (plaatjes/foto’s toevoegen mag uiteraard).

 

Wat is de kindergemeenteraad?

De kindergemeenteraad vindt plaats op donderdag 27 juni. De gemeente wil de leerlingen van de groepen 8 van de basisschool laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Zij gaan met elkaar in debat in de echte raadzaal. Raadsleden van de gemeente Teylingen zijn daarbij hun coach. De kindergemeenteraad maakt uiteindelijk een keuze tussen de projecten. Kinderen leren op die manier dat niet alles kan; zij zullen samen een keuze moeten maken.

Interesse?

Ideeën voor projecten stuurt u uiterlijk 2 juni naar kindergemeenteraad@raadteylingen.nl. Wanneer u geen internet heeft kan het ook per post, Kindergemeenteraad Teylingen, t.a.v. griffie, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. De griffie neemt vervolgens contact met u op.

Informatie

Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met de griffie via telefoonnummer 14 0252 of via het mailadressen hierboven.
 

Ga naar het begin