Kindergemeenteraad verdeelt geld over 4 projecten

28 juni

De basisschoolleerlingen van groep 8 hadden 2000 euro te verdelen

kindergemeenteraad

Donderdag 27 juni vergaderde de kindergemeenteraad van Teylingen in de raadzaal in Voorhout. De kindergemeenteraad werd gevormd door leerlingen van zes groepen 8 van de basisscholen.


2.000 euro beschikbaar

De kinderraadsleden mochten 2.000 euro verdelen over vier projecten. Een keuze maken bleek in de praktijk best lastig. De discussie ging vooral tussen het project van Voorhout Schoon voor minder peuken op straat en Marente thuiszorg. Na twee spannende stemrondes was Marente thuiszorg de grote winnaar met hun aanvraag voor interactieve knuffelkatten voor ouderen. Zij ontvangen een bedrag van 1360 euro van de kindergemeenteraad. Scouting Tjarda Sassenheim-Warmond krijgt 310 euro voor nieuwe reddingzwemvesten. Voorhout schoon en het gezamenlijke project van de Oranjevereniging Voorhout en de Historische kring voor 75 jaar bevrijding ontvangen beide 165 euro.


Deelnemende scholen

De deelnemende groepen 8 waren De Achtbaan (Beukenrode, Cluster en Distelweg), De Antonius en De Regenboog (Cluster en Oosthout). De klassen zijn begeleid door raadsleden van de gemeente Teylingen, Robin Konings (VVD), Frans Nederstigt en Mirjam Mack (beiden ChristenUnie) Reny Wietsma en Sybrinne de Vries (beiden CDA) Fons Welters (Trilokaal) en Sandra Groenendal (PvdA). Zij hebben eerst een gastles op school gegeven. Daarna geeft de hele klas in het bestuurscentrum een commissievergadering nagespeeld. De kinderen kozen daarna zelf welke vijf leerlingen hun klas mochten vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad. De vergadering op donderdag 27 juni was het slotstuk van het project, waar de leerlingen de afgelopen weken naar toe hebben geleefd.

Ga naar het begin