Jaarrekening 2018: financiële positie Teylingen is goed

19 juni

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft de jaarrekening 2018 op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad.

Jaarrekening Teylingen 2018

In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2018. Dit was het jaar waarin het nieuwe college startte. 

Het financiële resultaat is € 1,9 mln. Teylingen is daarmee ruimschoots binnen de begroting gebleven. Niet alle plannen zijn klaar. Sommige projecten zijn gestart, maar lopen door in 2019. Andere projecten vroegen meer voorbereiding. Deze worden in 2019 uitgevoerd. Het college van B&W stelt voor het budget van deze projecten door te schuiven naar 2019. Dat gaat om een bedrag van € 810.000. De raad moet deze voorstellen voor overheveling van budget van 2018 naar 2019 nog goedkeuren. 

De jaarrekening geeft ook een beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente. Wethouder Financiën Bas Brekelmans: ‘Vergeleken met de landelijke situatie zijn we financieel minder kwetsbaar dan veel andere gemeenten. Gecombineerd met het positieve saldo kunnen we tevreden zijn met dit resultaat.’

De jaarrekening wordt op een nader te bepalen moment besproken in de raad.

Ga naar het begin