Invloed hebben op het beleid in het sociaal domein?

1 oktober

Er zijn twee vacatures voor de adviesraad sociaal domein. Door het vertrek van de huidige voorzitter en secretaris zoeken wij per 1 januari 2020 naar enthousiaste en kundige opvolgers.

De gemeente Teylingen beschikt over een Adviesraad Sociaal Domein die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders.
De adviesraad bestaat uit inwoners van Teylingen die affiniteit en ervaring hebben met een of meer aandachtsgebieden van het sociaal domein.
De adviesraad vergadert acht keer per jaar en werkt nauw samen met verschillende beleidsafdelingen van de gemeente.

Geboden wordt:

 • Een unieke gelegenheid om samen met de andere leden van de adviesraad invloed uit te oefenen op het beleid in het sociaal domein
 • Een mogelijkheid uw kennis, netwerk en expertise binnen het sociaal domein te vergroten
 • Een presentievergoeding

Het lidmaatschap van de adviesraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen of meteen functie van ambtenaar in dienst van de Werkorganisatie HLTSamen.

U kunt uw reactie tot 20 oktober 2019 richten aan Karlijn van Arkel – Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling - k.vanarkel@hltsamen.nl.


Voorzitter  (vrijwilligersfunctie)

Als voorzitter bent u de vertegenwoordiger en het eerste aanspreekpunt van de raad. U bent maatschappelijk betrokken en hebt affiniteit met integrale advisering in het sociaal domein.

Van een voorzitter wordt het volgende verwacht:

 • U bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Teylingen.
 • U leidt vergaderingen en bent verantwoordelijk voor het opstellen van de (concept) adviezen aan het college.
 • U heeft bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk.
 • U heeft kennis van bestuurlijke en politieke processen en bent daardoor in staat bestuurlijke afwegingen te maken.
 • U bent een teamspeler, een verbinder en resultaat gericht.
 • U bent een aantal dagdelen per maand beschikbaar voor de functie en daarbuiten bereikbaar voor interne en externe contacten.


Secretaris  (vrijwilligersfunctie)

Als secretaris bent u maatschappelijk betrokken en hebt affiniteit met een of meerdere beleidsterreinen van het sociaal domein. U bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Teylingen

Taken van de secretaris

 • De vergaderingen voorbereiden, plannen en organiseren in samenwerking met de voorzitter
 • Notuleren en verder uitwerken van besluiten en acties.
 • Behandelen van ingekomen en uit te zenden post (schriftelijk en digitaal).


Voor meer informatie kunt u bellen met 06-14322947. 
 

Ga naar het begin