Huurappartementen Mariëngaerde voor iedereen

17 januari

Mariëngaerde op het terrein van het Groot Seminarie Warmond wordt verbouwd naar 107 huurappartementen.

Deze appartementen waren oorspronkelijk bedoeld als zorgwoningen. Zowel de gemeente, als de projectontwikkelaar willen dat deze appartementen beschikbaar zijn voor iedereen. Om dit op korte termijn mogelijk te maken, vraagt de ontwikkelaar een tijdelijke omgevingsvergunning aan. Dit in afwachting van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied.

Oplevering huurappartementen in juni

Het plan voor de totale locatie van het Groot Seminarie is nog niet af. De ontwikkelaar heeft al wel toestemming om de 107 huurappartementen in Mariëngaerde te realiseren. De ontwikkelaar vraagt nu een tijdelijke omgevingsvergunning aan voor de huurappartementen. Deze wijziging wordt later in het totale plan en nieuw op te stellen bestemmingsplan meegenomen. De oplevering van de huurappartementen start in juni, zo voorkomt de ontwikkelaar dat het pand jaren leeg staat.

Marlies Volten: ‘Er is dringend behoefte aan woningen; 107 is een flink aantal. Ik ben blij dat we samen met de ontwikkelaar weer woningen kunnen aanbieden aan onze inwoners.’

Kapel

De kapel in Mariëngaerde blijft buiten deze omgevingsvergunningaanvraag. Het is de bedoeling dat de kapel gebruikt gaat worden voor de bewoners van de appartementen.

Visie Groot Seminarie

In 2017 kocht een projectontwikkelaar het terrein van het Groot Seminarie in Warmond. Samen met de ontwikkelaar ontwikkelde de gemeente een integrale visie op het Groot Seminarie Warmond. Doel hiervan is om de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied te bewaren en waar mogelijk te herstellen. De huidige sfeer en uitstraling moet herkenbaar zijn in het nieuwe gebied. Gelet op grote cultuurhistorische- en monumentale waarde van deze locatie zijn er naast de monumentencommissie diverse partijen nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze visie.

Huur- en koopwoningen

  • Het bestaande gebouw Mariëngaerde wordt op dit moment opgeknapt en verbouwd tot 107 huurwoningen.
  • Het bestaande gebouw Mariënhaven wordt in een later stadium (eind 2020-begin 2021) opgeknapt tot zorgeenheden. Dit past in het huidige bestemmingsplan.
  • Het bestaande gebouw ‘t Kompas wordt in een later stadium (eind 2021-begin 2022) gesloopt en herontwikkeld tot koopwoningen (plan Mariënhof).

De woningen variëren van het goedkope segment, middeldure tot dure segment en zijn voor verschillende doelgroepen, zoals alleenwonenden, senioren en gezinnen.

Aanvraag en verhuur

Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning is op 15 januari 2020 gestart met de verhuur van de appartementen. De aanvraag omgevingsvergunning wordt eind januari 2020 ingediend. Deze is na indiening in te zien bij Vergunningen op het Gemeentekantoor in Sassenheim.

Ga naar het begin