Het nieuwe college presenteert eerste begroting

5 oktober

De ambities uit het raads- en collegeprogramma hebben daarin een plek gekregen

begroting in één oogopslag

Het nieuwe college van Teylingen heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. De ambities uit het raads- en collegeprogramma hebben daarin een plek gekregen. Het is gelukt de woonlasten laag te houden. Tijdens de vergadering van 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Volgend jaar geeft Teylingen naar schatting € 74 miljoen uit. De plannen uit het collegeprogramma worden de komende jaren gerealiseerd, zoals de verdere innovatie van de jeugdzorg, de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten en sportvoorzieningen. Bij alle plannen is er aandacht voor participatie en duurzaamheid.

Zoals al eerder bekend was, krijgt de gemeente Teylingen komend jaar minder geld van het Rijk. Het college heeft per portefeuille de uitgaven kritisch bekeken.  Ook is besloten om een aantal geplande investeringen gefaseerd uit te voeren.

De woonlasten blijven laag: deze worden alleen gecorrigeerd met het inflatiecijfer. Wethouder financiën Bas Brekelmans is tevreden met het resultaat. “We wilden zorgvuldig omgaan met het beschikbare geld en de voorzieningen op peil houden. Dat is gelukt, bovendien is er ruimte voor onze nieuwe plannen.”

 

Energiek en sociaal Teylingen

Sinds 2015 zijn er veel extra taken in het sociaal domein naar gemeenten gekomen, op de terreinen jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen. Teylingen werkt hard om de dienstverlening goed en innovatief vorm te geven. “Vooral op het gebied van jeugdzorg moeten we daar op volle kracht mee doorgaan, zeker omdat we zien dat de vraag toeneemt”, stelt wethouder Arno van Kempen vast.

Preventie staat in het sociaal domein centraal. Dat gebeurt al via Jeugd- en Gezinsteams en Sociale Teams, maar op korte termijn komt er ook meer aandacht voor ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld via respijtzorg.

 

Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden. 

De reguliere woningbouw gaat gewoon door, daarnaast komen er op korte termijn flexibele tijdelijke woningen, bijvoorbeeld voor starters. Daarbij is ruimte voor bijzondere concepten, zoals tiny houses.

 

Ondernemend en bruisend Teylingen

Voor alle dorpen komt er een integrale centrumvisie, waarbij aantrekkelijkheid, veiligheid, parkeerbeleid en inrichting worden meegenomen. Om ondernemers te ondersteunen, krijgen zij voortaan één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie.

In de regio blijft de gemeente samenwerken met ondernemers via de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

 

Duurzaam denken en doen

Teylingen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom is het voornemen te investeren in o.a. de oprichting van een duurzaamheidsmaatschappij: deze zal initiatieven van ondernemers en inwoners ondersteunen. “Daarmee zetten we duurzaamheid verder in de steigers. Mensen krijgen informatie en actieve hulp”, vertelt wethouder Rob ten Boden.

 

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Het college wil inwoners, ondernemers en instellingen meer betrekken bij het beleid en vaker samen plannen uitdenken en uitvoeren. Daarom wordt er extra geïnvesteerd in communicatie en participatie. “We willen onze plannen graag bedenken en uitvoeren met inwoners en ondernemers en dagen hen uit om met initiatieven te komen”, aldus burgemeester Carla Breuer.

Een ander belangrijk punt is de verdere verbetering van de dienstverlening. De gemeente wil nog meer kijken naar maatwerkoplossingen. Ook komt er meer aandacht voor digitale vormen van dienstverlening.

 

Presentatie

Burgemeester en wethouders presenteerden hun voorstel voor de begroting op vrijdag 5 oktober in het Bestuurscentrum in Voorhout. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de begroting: de vergadering van 8 november is in haar geheel gewijd aan dit onderwerp.

Ga naar het begin