Goede basis om verder te werken

1 november

2,5 jaar geleden zijn de medewerkers van de gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen samengegaan in 1 werkorganisatie: HLTsamen. Wat zijn de bevindingen?

De afgelopen maanden heeft bureau Berenschot een tussenevaluatie uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat HLTsamen een lerende organisatie is die vooruitgang laat zien. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners op peil gebleven en op onderdelen verbeterd. HLTsamen zorgt ervoor dat we op een aantal onderdelen sterker zijn en ook hebben we de doelstelling qua kosten behaald.

Houvast voor de toekomst

We zijn tevreden met wat er nu staat, maar we zien ook wat er allemaal nog moet gebeuren. We hebben financiële uitdagingen en vraagstukken waarop niet zomaar pasklare antwoorden zijn. We gaan nog meer het gesprek aan, bijvoorbeeld over de kansen en mogelijkheden van HLTsamen. We erkennen dat de 3 gemeentes op sommige onderwerpen van mening verschillen, maar samen hebben we een sterke basis. Samen leren we en zijn we bereid te kiezen. Maar bovenal willen we een goede werkgever zijn en met elkaar verder bouwen aan een mooie organisatie. Een organisatie waar medewerkers graag werken en trots zijn op het werk dat ze dagelijks doen. Werk dat ze doen met en voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de drie besturen en de raden.

Meer informatie

Ga naar het begin