Enquête de Herenstraat

23 juli

We hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van de afsluiting van de Herenstraat. Daar kwamen deze gegevens uit.

Infographic van de enquête over de Herenstraat in Teylingen

In de laatste week van juni heeft de gemeente onder andere inwoners, ondernemers en bezoekers gevraagd naar ervaringen met de afsluiting van de Herenstraat om meer ruimte te geven aan horecaondernemers voor terrassen.

Het college maakt, net als ieder bestuursorgaan, bij besluiten een zorgvuldige belangenafweging. Dat is rond de heropening van de Herenstraat ook gedaan. De online vragenlijst is hierbij meegewogen. Ook is er onder meer een social media-analyse gedaan, zijn er verschillende gesprekken met allerlei belanghebbenden (omwonenden, ondernemers), gevoerd, is gekeken naar bezwaren en klachten, en gesproken met partners zoals de politie, vervoersmaatschappijen en de hulpdiensten. Aan direct omwonenden is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Er hebben 1222 inwoners gereageerd. Daarmee is de lijst niet representatief voor heel Voorhout. Naar aanleiding van al deze belangenafwegingen heeft het college besloten uitbreiding van terrassen mogelijk te maken (na afstemming met de gemeente) en de Herenstraat te openen. De puzzelstukjes die hebben geleid tot het besluit om de Herenstraat open te laten, zijn in beeld gebracht.

Ga naar het begin