Beste Topidee verkeersveiligheid gekozen!

30 januari

Er zijn meer dan 100 ideeën ontvangen en het ‘Topidee’ van mevrouw Wies Massaro is door een deskundige jury als ‘beste Topidee’ beoordeeld.

Burgemeester Carla Breuer opende de avond die in het teken stond van ‘verkeersveiligheid’: een belangrijke prioriteit in Teylingen. Deze prioriteit is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsbeleid. Inwoners zijn actief betrokken bij de opstelling van dit beleid en uitgenodigd om veiligheidsideeën aan te dragen door mee te doen aan de campagne van het ‘beste Topidee’. Er zijn meer dan 100 ideeën ontvangen en het ‘Topidee’ van mevrouw Wies Massaro is door een deskundige jury als ‘beste Topidee’ beoordeeld.

Haar veiligheidsidee heeft betrekking op bewustwording van het eigen verkeersgedrag en de zichtbaarheid van voetgangers in het verkeer. Zij heeft de afgelopen tijd vol enthousiasme gewerkt aan de eerste uitwerking van haar idee en speelkaarten ontworpen waarop de (on)zichtbaarheid van voetgangers in het verkeer is afgebeeld. Wies Massaro overhandigde gisteravond de speelkaarten aan de bridgeclub om het belang van verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen en het gesprek hierover aan te gaan.

De komende vier jaar volgen er verschillende uitwerkingen van het ‘beste Topidee’.

 

 

Ga naar het begin