Beschadiging brug Koudenhoorn

12 november

Zondagavond 11 november vond er omstreeks 22.00 uur een ontploffing plaats.

Brug Koudenhoorn

Hierbij raakte het kunststofdek van de Koudenhoornbrug in Warmond beschadigd. Onderzoek moet uitwijzen waardoor het beschadigd is geraakt.

Het gat is 20 bij 20 centimeter groot. De brug is gewoon toegankelijk. Er is een houten plaat over het gat geplaatst. Dat wordt nog vervangen door een stalen traanplaat.

Burgemeester Carla Breuer: ‘Uiteraard versterkt dit de zorgen die er al zijn over de overlast op Koudenhoorn en die we vorige week nog deelden tijdens een bewonersavond. Gemeente, politie en openbaar ministerie beoordelen dagelijks de in te zetten maatregelen. Alle maatregelen die in ons vermogen liggen, passen we toe.’

Onderzoek

Op dit moment doet de politie onderzoek naar dit incident om te achterhalen wie voor deze ontploffing verantwoordelijk is. De politie doet buurtonderzoek en gaat na of er bruikbare camerabeelden zijn en of er getuigen zijn.

Bent u getuige geweest van deze vernieling? Of van voorvallen of incidenten die te maken hebben met een verstoring van de openbare orde? Geef dit dan door aan de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Welke acties lopen er nu?

Politieactie 23 oktober
Naar aanleiding van de politie actie op 23 oktober jl, zijn enkele overlastgevers in voorarrest gegaan. Voor twee van hen is dat voorarrest opgeheven. Zij blijven verdachten en moeten zich voor de Haagse Rechtbank verantwoorden. Voor eén van hen is het voorarrest door de Haagse Rechtbank op 7 november verlengd met 60 dagen.

Camera’s
Vanaf 6 november is cameratoezicht ingesteld voor de duur twee weken. Vandaag is besloten dat cameratoezicht te verlengen met twee weken, dus in ieder geval tot 
4 december.

Samenscholingsverbod
Daarnaast kondigde de burgemeester op 5 november een samenscholingsverbod af voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Dit verbod geldt voor een periode van veertien dagen. Minimaal twee dagen voor afloop van de periode wordt het samenscholingsverbod geëvalueerd. Daarna kan de burgemeester besluiten tot een verlenging. 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en start handhavingstraject
De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag 8 november versneld de wijziging van de APV vastgesteld. Deze is aangevuld met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten (dan wel voor anker liggen). 

De gewijzigde APV wordt aanstaande woensdag 14 november gepubliceerd en treedt donderdag 15 november in werking. Op dat moment kan het handhavingstraject starten. Dat traject kent een aantal juridische stappen: van waarschuwing tot voornemen en daarna besluit tot ‘last onder dwangsom’. Als de overtreding niet wordt beëindigd kan bestuursdwang worden uitgevoerd, ofwel het wegslepen van het vaartuig. Dit handhavingstraject start donderdag 15 november.

Als toelichting is het belangrijk te melden dat het college in zogenoemde beleidsregels gebieden en tijden kan en zal aanwijzen om concreet invulling te geven aan de normen uit de APV. Het is namelijk niet de bedoeling dat het verbod economische en recreatieve activiteiten onmogelijk maakt. Daarom wordt in samenspraak met belanghebbenden, zoals ondernemers, binnenkort gestart met het opstellen van deze beleidsregels.

Extra toezicht

Vanaf morgen 13 november huurt de gemeente in ieder geval tot en met maandag 19 november, in samenspraak met de politie, extra toezicht in specifiek voor Warmond. Dit gebeurt in de vorm van particuliere flexteams die bestaan uit professionele beveiligers die bekend zijn op Koudenhoorn.

Achtergrond

Na een rustige periode gedurende de gebiedsverboden die deze zomer werden opgelegd, kwamen sinds de beëindiging ervan op 1 september direct weer overlast-meldingen binnen over Koudenhoorn van omwonenden en recreanten. Sindsdien werkt de gemeente nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie aan maatregelen rondom de overlast. De politie onderzoekt op dit moment de toedracht van de explosie bij de Koudenhoornbrug.

Ga naar het begin