Bericht van burgemeester

24 maart

Beste Teylingers,

In een paar weken tijd is ons leven compleet op zijn kop gezet. We zijn geconfronteerd met een virus dat onze gezondheid in gevaar brengt.

Als samenleving zetten we ons samen in om het tij te keren.

Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om te zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreidt. Deze maatregelen raken ons allemaal in ons doen en laten. Mensen werken zo goed en zo kwaad als het gaat vanuit huis. Kinderen krijgen online les. Leraren praten tegen hun scherm in plaats van tegen een klas. Dat is voor alle partijen even wennen!

Ook aan onze vrije tijd geven we noodgedwongen anders invulling. Restaurants, cafés en theaters zijn dicht, cursussen worden geannuleerd en de training gaat niet door. We missen onze bezoekjes aan vrienden en familie, opa en oma. Evenementen worden afgelast, tot teleurstelling van de bezoekers, organisatoren en vrijwilligers.

Het zijn op meerdere vlakken onzekere tijden. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. Of we gezond blijven. Of we het financieel zullen redden. Ik besef heel goed dat deze onzekerheid veel vraagt van inwoners en ondernemers. Toch zie ik dat de meeste mensen zich heel dapper schikken. Ze proberen er het beste van maken.

Het is bijzonder om juist nu te ontdekken hoeveel veerkracht, creativiteit en solidariteit er schuilt in onze lokale samenleving. Ik zie dat mensen voor elkaar zorgen en hulp aanbieden. Juist nu we allemaal meer op onszelf zijn, ontstaat een gevoel van saamhorigheid. Dat moet ook, want we staan met z’n allen voor een belangrijke, zware opgave.

De schouders die de zwaarste last dragen, zijn van het zorgpersoneel. Deze mensen wil ik graag een hart onder de riem steken. Of u nou in het ziekenhuis werkt, in een apotheek of in een huisartsenpraktijk: u bent onmisbaar. Ook van thuiszorgmedewerkers en personeel in de gehandicaptenzorg wordt veel gevraagd in deze omstandigheden. En denk aan de mantelzorgers, die zorg willen bieden, maar tegelijkertijd extra voorzichtig moeten zijn.

Ook in andere branches wordt extra hard gewerkt. Denk alleen al aan de supermarkten, die heel hard hun best doen om hun voorraad op peil te houden. Jongeren met een bijbaantje als vakkenvuller zien hoe belangrijk hun werk is. Zij zetten zich keihard in om te zorgen dat de schappen gevuld blijven en blijven dwingend vragen om 1,5 meter afstand van hen te houden. Dank daarvoor!

Ongetwijfeld zijn er veel mensen die thuis zitten en zich machteloos voelen. Ook dán kunt u helpen: namelijk door u strikt te houden aan de opgelegde maatregelen. Hoe beter we dat doen, hoe minder mensen er ziek worden. Zo eenvoudig is het.

We hebben niet gevraagd om dit virus. Maar we moeten wel met z’n allen zorgen dat het zo min mogelijk mensen treft, dat onze zorg overeind blijft en dat het aantal slachtoffers beperkt blijft. Daar heeft elk van ons een verantwoordelijkheid in.

Alleen samen lukt het ons!

Burgemeester Carla G.J. Breuer 

Ga naar het begin