Beleid voor uitstallingen en reclameborden vastgesteld

27 februari

Op 19 februari 2019 heeft het college de “Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019” vastgesteld, vooruitlopend op het opstellen van de centrumvisie(s) voor de dorpen.

Doel van de regels is om uitstallingen en reclameborden mogelijk te maken en tegelijk een vrije doorgang te garanderen die voldoende ruimte biedt voor bezoekers om elkaar te passeren en die veilig is. Bij het inwerking treden en uitvoeren van de regels gaat de gemeente uit van een overgangsperiode. De gemeente bereidt de komende periode de uitvoering van de regels voor.

De regels gelden voor alle dorpen. Voor de Dorpsstraat in Warmond is een uitzondering opgenomen die aansluit bij de bestaande regels voor Warmond in het terrassenbeleid. Op niet alle plekken in de Dorpsstraat is de vrije doorgang te garanderen. Om ongelijke situaties tussen ondernemers in Warmond te voorkomen wordt deze problematiek verder meegenomen in de bredere afweging van het opstellen van de centrumvisie.

Voor alle dorpen geldt dat tijdens het opstellen van de centrumvisie(s) moet blijken of de nu gekozen invulling het beste bijdraagt aan de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van de centra.

Overgangsperiode tot inwerkingtreding

De regels zijn vandaag, op 27 februari 2019, gepubliceerd, en gaan 8 dagen na publicatie in werking. Bij het inwerking treden en uitvoeren van de regels gaat de gemeente uit van een overgangsperiode. Daarin krijgen de ondernemers de gelegenheid om:

  •      te voldoen aan de nieuwe regels
  •      zich te melden dan wel ontheffing aan te vragen.

Voordat er handhavend wordt opgetreden wordt er met de ondernemers gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn als niet wordt voldaan aan de nieuwe regels.

Op basis van de gehouden schouwen en contacten met ondernemers en de citymanager is de verwachting dat op de meeste plaatsen in Sassenheim en Voorhout kan worden voldaan aan de regels. Wel blijft er in een aantal gevallen minder dan 1 meter over om een uitstalling of reclamebord in te plaatsen. Er zijn ook gevallen waar de plaatsing van fietsenrekken of –nietjes, prullenbakken, verkeersborden, plantenbakken en dergelijke de vrije doorgang bemoeilijken. Daarvoor wordt bezien of een andere inrichting van de buitenruimte door de gemeente dit kan verbeteren.

Eerst voorbereiden van de uitvoering van de regels

De gemeente bereidt de komende periode de uitvoering van de regels voor. Denk aan het inrichten van de meldingen en de afhandeling daarvan. Het melden gebeurt zo eenvoudig mogelijk, zodat het zo min mogelijk inspanning vereist van zowel de ondernemers als het team vergunningen. De gemeente zal daarvoor, net als voor het aanvragen van een ontheffing, een redelijke termijn geven. Zodra de uitvoering van de regels start, worden ondernemers hiervan actief op de hoogte gesteld.


De “Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen” zijn te vinden op de website van de gemeente Teylingen onder Bestuur en Organisatie/Beleidsregels.

Ga naar het begin