Afval beter scheiden wordt beloond

12 juli

Hoe minder vaak u uw afvalbak aan de kant van de weg zet, hoe hoger de korting op de afvalstoffenheffing.

afval van karton, blik, glas, plastic en GFT

Ook krijgt iedereen een kleine restafvalcontainer (140l). Dat is het plan voor 2020.

De gemeenteraad koos op 11 juli voor dit systeem, om zo de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen te halen. De komende maanden werken we dit systeem verder uit, om er in 2020 mee van start te gaan.


Afvalbak op slot en minder vaak legen

Tot 2023 wordt uw afvalbak eens per twee weken geleegd. Vanaf 2023 eens per drie weken. Elke afvalbak heeft straks een kantelslot waarmee u uw afvalbak afgesloten aan de weg zet. Bij het omkiepen in de vuilniswagen opent de klep zich.

In 2023 volgt een uitgebreide evaluatie. Wanneer Teylingen de landelijke doelstelling van 30kg restafval per inwoner per jaar in 2025 niet haalt, stelt de gemeente het beleid bij.


Verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

Het plan is dat u zelf kiest of u een extra bak voor PMD wilt. U kunt het PMD ook in zakken blijven aanbieden. Tenzij uit verdere uitwerking blijkt dat op twee manieren inzamelen duurder is.


Oud Papier en Karton (OPK)

De huidige wijze van inzamelen van oud papier en karton (OPK) blijft hetzelfde.


Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFTe)

Een goede scheiding van GFTe is heel belangrijk. Daardoor blijven de andere afvalstromen schoner, waardoor die beter hergebruikt kunnen worden. De manier van inzamelen blijft hetzelfde. In de zomermaanden wordt de groene bak echter wekelijks geleegd.


Komende maanden plan uitwerken

We maken de komende maanden een plan om dit systeem in te voeren. Voor de hoogbouw wordt nagedacht over een systeem waarbij inwoners, net als bij de laagbouw, gemakkelijk restafval kunnen aanbieden, met eenzelfde financiële prikkel. Daarbij kijken we ook naar regelingen voor luiers en medisch afval, organisaties met een maatschappelijk karakter en de inzet van afvalcoaches. Met het bedrijfsleven kijken we graag naar een gezamenlijke inzet richting een circulaire economie.


Minder restafval per inwoner per jaar

Op dit moment kunt u kiezen uit een grote afvalbak (240l) of een kleinere (140l). Straks krijgt elk huishouden een kleine bak, om zo goed scheiden te stimuleren en zo min mogelijk restafval over te houden.

Elke gemeente in Nederland heeft de opdracht gekregen om in 2020 75% van het restafval te scheiden en minder dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. In 2025 is deze doelstelling minder dan 30 kilo. Teylingen zit nu op  57% en gemiddeld 159 kilo restafval per inwoner, per jaar.

 

Ga naar het begin