Aanpak weesfietsenactie bij station Sassenheim

12 maart

De gemeente start een weesfietsenactie bij station Sassenheim. Zaterdag 16 maart krijgen alle fietsen een groen label.

Zo kunnen opsporingsambtenaren zien welke fietsen langer dan 28 dagen op dezelfde plaats staan. Na deze periode krijgen de fietsen een rood label, met de datum waarop de fiets verwijderd moet zijn.

 

Niet verwijderde fietsen

Als de eigenaar de fiets niet voor begin mei heeft verwijderd, doet de gemeente dat. De fietsen worden 13 weken opgeslagen bij de voormalige milieustaat Sassenheim. Fietsen die dan nog niet zijn opgehaald, worden verloot. Niet-commerciële organisaties kunnen meedoen aan deze verloting, waardoor hergebruik van de fietsen mogelijk is. Hierover wordt later gecommuniceerd.

 

Doel van de actie

Weesfietsen nemen in de fietsenstalling veel plaats in. Daardoor is er voor andere fietsen vaak geen ruimte en worden deze ernaast geplaatst. Dit ziet er niet netjes uit en geeft fietsendieven meer kans omdat de fiets niet is vastgezet. De actie bij station Voorhout start eind van de zomer. Daarnaast worden in de centra nog een aantal ‘kleine’ acties gehouden.

 

Weesfiets en/of fietswrak

Het college heeft plaatsen aangewezen waar de weesfietsenactie kan worden gehouden. Op deze  plaatsen worden de fietsen na een zorgvuldige procedure verwijderd en daarna hergebruikt.

Fietswrakken zijn fietsen waar niet meer op gefietst kan worden. Deze zijn meestal niet meer geschikt voor hergebruik. Inwoners die een fietswrak zien, kunnen dit melden via www.fixi.nl. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat het fietswrak zo snel mogelijk wordt weggehaald.

Ga naar het begin