Datalek GGD en je persoonsgegevens

1 februari

Bij de GGD is deze week een datalek geconstateerd. Dit datalek is afkomstig uit de 2 belangrijkste coronasystemen van de GGD.

datalek

Het gaat onder andere om data als adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers. De omvang van het datalek is nog niet geheel duidelijk.


Identiteitsfraude

De kans op identiteitsfraude is relatief klein. Met alleen het BSN en NAW-gegevens kun je geen bankrekeningen openen of telefoonabonnementen afsluiten. Dit is alleen mogelijk indien (een kopie van) het identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) of documentnummer bij het datalek is betrokken.
 

BSN veranderen niet nodig

Het BSN is een zogenaamd ‘informatieloos’ nummer en wordt alleen door de overheid gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens wanneer je hiervoor toestemming geeft. Het is in het geval van een datalek niet nodig om het BSN te veranderen.
 

Vermoeden van identiteitsfraude

Blijf altijd alert op misbruik van je persoonsgegevens. Wanneer je identiteitsfraude vermoed kun je contact opnemen met de GGD om te bepalen of je gegevens betrokken zijn geweest bij het datalek. Als dit zo is en er daadwerkelijk misbruik is gemaakt, verwijst de GGD je door naar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten en de politie. Zij helpen om de juiste stappen te ondernemen.

 

 

Ga naar het begin