Ga naar de inhoud

Begroting Teylingen: oog voor iedereen, juist in onzekere tijden

14 oktober

Meedoen, aandacht en verbinding zijn de kernwoorden

Begroting Teylingen

De meerjarenbegroting van de gemeente Teylingen voor de jaren 2023-2026 is ondanks de financieel onzekere tijden voor de eerste drie jaren structureel sluitend. Het college van B&W presenteert de begroting met aandacht voor iedere inwoner. Meedoen, aandacht en verbinding zijn de kernwoorden. De structurele baten zijn voor de jaren 2023-2026 in balans met de structurele inkomsten. Er is tot en met 2025 ook rekening gehouden met een hogere uitkering vanuit het Rijk. Voor het jaar 2026 is dat nog onzeker.

Onzekere tijden

De economische situatie in binnen- en buitenland is onzeker. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen worden geconfronteerd met een hogere energierekening, boodschappen worden duurder en ook op andere fronten stijgen de prijzen. Het college maakt zich zorgen over de effecten hiervan op inwoners en ondernemers van Teylingen en wil onderzoeken hoe het hen raakt. Op basis van deze informatie zal het college, voor zover lokaal verantwoord, maatregelen treffen.

Inflatie

De economische omstandigheden hebben ook hun weerslag op onze gemeentelijke financiën en op onze begroting. Ook de gemeente heeft te maken met stijgende energieprijzen en inflatie. “Daardoor kan het zo zijn dat de gemeente voor hogere uitgaven komt te staan dan we nu kunnen inschatten. Dat vraagt om een alerte houding en een flexibele instelling”, aldus wethouder Marlies Volten (financiën).

Afwachten

De septembercirculaire van het Gemeentefonds biedt na de circulaire in mei, opnieuw wat lucht voor de gemeenten voor de jaren 2023-2025. Voor 2026 en verder blijft het financieel vooruitzicht erg onzeker. We zullen daarom zeer voorzichtig om moeten gaan met uitgaven die een structureel financieel effect hebben.

Eerste begroting

Dit is de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de voltallige raad om tafel gegaan. In het raadsprogramma ‘Samen maken we Teylingen’ staat beschreven welke maatschappelijke uitdagingen Teylingen wil aanpakken. In het raadsprogramma en de coalitieafspraken is een aantal grote opgaven geschetst. Denk aan de energietransitie, het klimaat, de woningbouw, de vergrijzing, De bereikbaarheid van de regio en het herstel van het vertrouwen van de inwoners in de overheid.

Prioriteiten

Deze programmabegroting is in grote lijnen gebaseerd op de Kadernota 2023, die de gemeenteraad afgelopen voorjaar heeft goedgekeurd. De portefeuillehouders hebben in het collegewerkprogramma ‘ Samen maken wij Teylingen’ bepaald wat de prioriteiten zijn voor het jaar 2023. Het gaat onder andere om (energie)armoede, versnellen van woningbouw, doorpakken op de energietransitie, positieve gezondheid en handhaving.

Goede invulling

Wethouder Volten: “Wij hopen met deze begroting inzicht te geven in onze gemeentelijke financiën voor de komende jaren: de manier waarop we investeren in onze mooie gemeente Teylingen en hoe we deze uitgaven bekostigen. We vertrouwen erop dat we samen met de gemeenteraad tot een goede invulling komen van de taken en ambities die voor ons liggen.”

Lees hier de volledig begroting van Teylingen.

Ga naar het begin