Ga naar de inhoud

Begroting 2024 vastgesteld door de raad

13 november

Tijdens de raadsvergadering op 9 november is de begroting voor 2024 vastgesteld

Begroting Teylingen 2024

Het college heeft de gemeenteraad een sluitende begroting aangeboden die de basis legt voor het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Er is door de Gemeenteraad een aantal aandachtspunten doorgegeven, waarmee het college aan de slag gaat.

Wensen en behoeften

Het college van de gemeente Teylingen heeft zich ingezet om een begroting op te stellen die aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners, terwijl tegelijkertijd de financiële stabiliteit wordt verzekerd. Wethouder Marlies Volten: ‘’We zijn blij met de instemming over de begroting. Vanwege ons verantwoorde en consistente beleid is de begroting in balans. De zorgen over hogere prijzen, de economische ontwikkelingen en de teruglopende rijksbijdrage op langere termijn blijven. Daarom blijven we oog houden voor iedereen, juist in deze onzekere tijden. We zijn trots op dit resultaat dat is bereikt dankzij de samenwerking met de gemeenteraad en onze organisatie.”

De begroting is een financiële uitwerking van het raads- en collegewerkprogramma ‘Samen maken we Teylingen’.

Bekijk de begroting 2024-2027 op de website van Teylingen begrotingen 2024

Ga naar het begin