Asbest bij brand Akervoorderlaan Lisse

[Update 4 oktober 22.00 uur]

Het asbesthoudend gebied van de brand aan de Akervoorderlaan is na een tweede onderzoek kleiner geworden. Vanaf woensdagavond 2 oktober is het saneringsbedrijf begonnen met het opruimen van de asbest. Inmiddels zijn de Akervoorderlaan en de opritten van de Akervoorderlaan en de Oude Herenweg (op de Oude Herenweg zelf lag niets] schoon.  

Het asbestsaneerbedrijf heeft met twee ploegen bekeken waar asbest in het gebied ligt. Op een groot deel van het gebied heeft het bedrijf geen asbest gevonden. 

Vervolgens heeft een ander bedrijf in dat gebied een tweede inspectie uitgevoerd. Daarbij heeft ook dit bedrijf in dat deel van het gebied geen asbest aangetroffen. Dit gebied kan weer gewoon gebruikt worden. De eigenaren van de percelen die asbestvrij zijn, zijn hier zoveel mogelijk persoonlijk over geïnformeerd. 

Het gebied waar nu nog asbest ligt en schoongemaakt gaat worden is daarmee een stuk kleiner geworden. Het schoonmaken gebeurt in goed overleg met de eigenaren. Het schoonmaken gaat komend weekend door. 

Vrijdag 4 oktober aan het einde van de middag zijn veel bewoners en eigenaren van percelen in het asbesthoudend gebied bij elkaar gekomen in de Tulperij. Tijdens een inloop konden inwoners en eigenaren vragen stellen aan het saneerbedrijf, de Omgevingsdienst West Holland, de brandweer, de GGD en de gemeente.
Ook de burgemeesters van beide gemeenten, Lies Spruit en Carla Breuer waren aanwezig. Inwoners gaven aan het prettig te vinden bij elkaar te komen en de gelegenheid te hebben om vragen te stellen. 

 

[Update 2 oktober 22.30 uur]


Woensdagavond 2 oktober is het asbestsaneringsbedrijf begonnen met het opruimen van de asbest. Eerst wordt de Akervoorderlaan opgeruimd, zodat deze weer open kan. Donderdag 3 oktober worden de opritten aan de Akervoorderlaan schoongemaakt tot aan de voordeur. 

De saneerder bekijkt vervolgens ter plaatse hoe ze het gebied verder saneren. Ook dan wordt duidelijk hoeveel tijd dit gaat kosten. De saneerder maakt het gebied in delen schoon. Ze verwijderen asbest, tijdens de sanering nemen zij ook ander brandafval mee als ze dat tegenkomen.   

Na controle door een ander bedrijf wordt het gebied vrijgegeven. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de opleveringen. Als er meer informatie over de opruimwerkzaamheden is, dan worden betrokkenen hierover geïnformeerd.

[Update 2 oktober 17.45 uur]

Op dit moment worden brieven bezorgd aan inwoners die wonen in het gebied dat betrokken is bij de brand in de bedrijfsloods aan de Akervoorderlaan in Lisse. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

In een bedrijfsloods aan de Akervoorderlaan in Lisse is op dinsdagavond 1 oktober asbest vrijgekomen bij een brand. In het dak van de loods bevond zich asbesthoudend materiaal. Op het kaartje staat aangegeven in welk gebied in Lisse en Voorhout asbest is aangetroffen. Dit gebied is kleiner dan aanvankelijk gedacht.

Het gaat om de volgende postcodes:

  • 2161 DH, DS
  • 2215 SC, RZ, RV, RS, RT,SC

 

Bij het kapot trappen of overheen rijden kan het asbest verder worden verspreid. Om dit te voorkomen, zijn door de politie in de wijk verkeersmaatregelen genomen. Zo staan er op de plekken waar inwoners het gebied verlaten tankautospuiten van de brandweer om auto’s schoon te spuiten.


NLalert

Er is woensdagochtend 2 oktober een NLalert uitgegaan om mensen te informeren over in welk gebied asbest is aangetroffen. Om zo verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan.

De brand is inmiddels uit, maar het nablussen gaat nog wel even duren. Woensdagmiddag 2 oktober is een 2e NLalert uitgestuurd over dat de omliggende woonwijk niet is verontreinigd met asbest. Ook bezorgen we op woensdag nog brieven bij de omwonenden van de brand, waaronder het gebied waar wel asbest is gevonden. Hierin staat onder andere informatie over hoe de asbest wordt opgeruimd.


Wat doet de gemeente en wat kunt u doen?

Hoewel het risico zeer klein is, willen wij voorkomen dat er toch asbestvezels in uw huis terechtkomen en dat u aan asbest wordt blootgesteld.

  • Het asbest wordt door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd, allereerst op de openbare wegen. Daarna worden de overige ruimten schoongemaakt. Dit kan enkele dagen duren. Omdat de werknemers van het gespecialiseerde bedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met het asbest in contact komen, dragen zij beschermende kleding. Voor u is het risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft. U dient contact met asbest dan wel te vermijden.
     
  • Raap asbest niet op en loop er niet doorheen. Laat schoenen het liefst buiten. Zo houdt u asbest buiten de deur.
     
  • Ga niet zelf schoonmaken. Ligt er asbest bij uw voor- of achterdeur? Spoel dit dan eventueel weg met een emmer water.


Zeer klein risico

Asbest is een kankerverwekkende stof. Het inademen van asbestvezels kan op termijn longkanker of longvlieskanker veroorzaken. De totale hoeveelheid vezels die iemand inademt bepaalt het risico op kanker. Hoe meer vezels zijn ingeademd, hoe groter het risico. De hoeveelheid vezels die u heeft ingeademd bij dit incident is zeer gering. Daarnaast zitten er tijdens normale omstandigheden ook kleine hoeveelheden asbest in de buitenlucht. In de buitenlucht is sprake van verdunning en de concentratie in de lucht wordt nooit heel hoog. Ook was de tijd dat u in contact was met asbest van korte duur. Zeker als u bij brand uit de rook bleef, ramen en deuren gesloten had en de mechanische ventilatie had uitgeschakeld. 


Meer vragen en antwoorden over asbest.

Ga naar het begin