Ga naar de inhoud

Reizen met kinderen

Op deze pagina

  • Reist u met uw eigen kind, over wie u niet het gezag hebt? Zorg dan dat u toestemming van de gezaghebbende ouder kunt laten zien
  • Hebben beide ouders het gezag en gaat een van de ouders met het kind op reis? Dan moet die ouder de toestemming van de andere ouders kunnen aantonen
  • Gaat u op reis met een minderjarige die niet uw eigen kind is? Dan moet u kunnen aantonen dat u toestemming hebt van alle gezaghebbende ouders om het kind te reizen
  • Snellere grenscontrole? Vul formulier vakantietoestemming kind in via groene knop 'online regelen' 
  • Neem zoveel mogelijk aanvullende documenten mee, bijvoorbeeld paspoort kind
  • Bepaalde documenten verkrijgt u via de gemeente, andere bij de rechtbank
  • Soms moet u documenten laten legaliseren (apostille) bijvoorbeeld bij de rechtbank

Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaan jullie binnenkort samen op reis buiten het Schengengebied? Dan controleert de Koninklijke Marechaussee of er daadwerkelijk een ouder-kindrelatie is. Doel is om kindontvoeringen tegen te gaan. 

Toestemming nodig

De belangrijkste vraag is of er toestemming is gegeven door de achterblijvende ouder(s) of verzorgers met wettelijk gezag over de minderjarige. Bij een paspoortcontrole op Nederlands grondgebied heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) en het Centraal Gezagsregister. Zo kan de Marechaussee bij twijfel nagaan of u de ouder van het kind bent of dat u het ouderlijk gezag heeft.

Toestemming vakantie met kind

Wilt u sneller door de de grenscontrole? Dan kan de ouder die niet meereist het formulier 'Verklaring toestemming voor vakantietoestemming' aan u geven om alleen met uw kind te reizen. Ook de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind kan het formulier ondertekenen. Als de ouder geen ouderlijk gezag heeft, hoeft deze het formulier niet te ondertekenen. Het formulier is er ook in het Engels.

Let op: het toestemmingsformulier is niet verplicht, maar de Koninklijke Marechaussee raadt toch aan om dit in te vullen en mee te nemen. 
Neem ook zoveel mogelijk aanvullende documenten mee, zoals:

•    paspoort en identiteitskaart van het kind
•    retourticket van het kind;
•    recent uittreksel gezagsregister;
•    recent uittreksel BRP van het kind;
•    kopie van paspoort van toestemming gevende ouder(s)
 

Neem eventueel ook onderstaande documenten mee:

•    uitspraak van de rechter over gezag en omgang
•    het ouderschapsplan
•    geboorteakte van het kind
•    het formulier en de documenten kunnen de Koninklijke Marechaussee helpen bij een snellere grenscontrole. 

 

Uittreksel BRP of uittreksel Gezagsregister

  • Vraag bij de gemeente een uittreksel BRP aan. Daarop staat vermeld wie de ouders zijn.
  • Is er niet bekend wie het gezag heeft? Of heeft u een uitdraai nodig uit het gezagsregister? Dan kunt u terecht bij de rechtbank in uw regio.

 

Aanvullende akten of uittreksels

Sommige landen eisen naast het reisdocument van een kind ook akten of uittreksels. Het kan zijn dat u deze documenten moet laten legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door het document van een apostillestempel te voorzien. Het kan zijn dat u documenten bij de rechtbank moet laten autoriseren. De gemeente kan u daarover meer vertellen.

Ga naar het begin