Terrasvergunning

 • Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Teylingen is het terras onderdeel van de (horeca)exploitatievergunning. Voor het gemak spreken we hiervan een terrasvergunning.
 • Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt.
 • Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan voor het gebruik van de openbare grond precariobelasting betalen.
 • Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wil gebruiken, heeft u hier in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt dit aan via het omgevingsloket

Kosten

Kosten terrasvergunning €50,-

U bent voor het gebruik van een terras op gemeentegrond altijd precariobelasting verschuldigd. Deze bedraagt:

 • € 0,72 per m2 per dag;
 • € 2,53 per m2 per week;
 • € 6,20 per m2 per maand;
 • € 19,95 voor een half jaar:
 • € 29,85 voor een jaar

met een minimum van € 12,50 per aanslag.

Werkwijze

 • U vraagt de vergunning voor het inrichten van uw terras online aan via de groene knop 'online regelen'.
 • Zodra er iets wijzigt (bijvoorbeeld periode of afmeting) vult u het formulier opnieuw in.
 • Voeg een situatietekening (schaal 1:100) van het terras en een foto of folder van uw terrasmeubilair bij uw aanvraag mee.
 • De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 8 weken.

Voorwaarden

De (horeca)ondernemer moet voor zijn terras voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de nadere regels terrassen en indien van toepassing de Drank- en Horecawet.

De melding moet de volgende informatie bevatten:

 • welke periode het terras gebruikt wordt;
 • wat de afmeting van het terras is. Dit kunt u aangeven op een tekening die u met de melding moet meesturen;
 • of het terras op eigen terrein of op een openbare plaats ingericht wordt.
Ga naar het begin