Terrasmelding

  • Wanneer u als horecaondernemer een terras op eigen grond of op openbare grond wil inrichten, dan moet u dit uiterlijk 4 weken voor de inrichting melden bij de gemeente via de groene knop op deze pagina
  • Als het college uw melding positief beoordeelt, kunt u het terras inrichten

Kosten

Melding inrichten terras
Precariobelasting gebruik terras per m2 (voor 1 dag) € 0,69
Precariobelasting gebruik terras per m2 (voor 1 week) € 2,43
Precariobelasting gebruik terras per m2 (voor 1 maand) € 5,92
Precariobelasting gebruik terras per m2 (voor 1 halfjaar) € 19,05
Precariobelasting gebruik terras per m2 (voor 1 jaar) € 28,53
Minimale aanslagkosten € 10,00

Werkwijze

  • U meldt het inrichten van het terras eenmalig via de knop 'online regelen'
  • Zodra er iets wijzigt (bijvoorbeeld periode of afmeting) vult u het formulier opnieuw in

Voorwaarden

De melding moet de volgende informatie bevatten:

  • welke periode het terras gebruikt wordt;
  • wat de afmeting van het terras is. Dit kunt u aangeven op een tekening die u met de melding moet meesturen;
  • of het terras op eigen terrein of op een openbare plaats ingericht wordt.

Ga naar het begin