Plaatsen uitstallingen, reclameborden of banners

  • Als u een uitstalling, reclamebord of banner op de openbare weg wilt plaatsen, moet u een melding doen
  • Voor het plaatsen van een reclamebord of banner is een ontheffing nodig, deze vraagt u aan in de melding. Hiervoor brengt de gemeente kosten in rekening
  • Doe de melding 8 weken voordat u de uitstalling, het reclamebord of de banner op de openbare weg wilt plaatsen

Werkwijze

Als u een voorwerp wil plaatsen op de openbare grond, dan moet u een melding uitstalling doen. Dit doet u via de knop Online Regelen op deze pagina.

Plattegrond

Bij uw melding uitstalling moet u een foto indienen.

 

Voorwaarden

Uitstallingen mogen:

  • alleen worden geplaatst tegen de gevel;
  • niet voor de toegangsdeur van de winkel of naastgelegen woningen staan;
  • maximaal 1 meter breed zijn gemeten vanuit de gevel;
  • er moet 1,20 meter trottoir beschikbaar zijn voor voetgangers met kinderwagen/rollator.
Ga naar het begin