Plaatsen uitstallingen, reclameborden of banners

Aan het plaatsen van uitstallingen, reclameborden of banners zijn voorwaarden verbonden.

Werkwijze

Hieronder vindt u de voorwaarden en de regels voor het plaatsten van uitstallingen, reclameborden of banners. 

Voorwaarden

Uitstallingen mogen:

  • alleen worden geplaatst tegen de gevel;
  • niet voor de toegangsdeur van de winkel of naastgelegen woningen staan;
  • maximaal 1 meter breed zijn gemeten vanuit de gevel;
  • er moet 1,20 meter trottoir beschikbaar zijn voor voetgangers met kinderwagen/rollator.
Ga naar het begin