Melding uitweg (inrit aanleggen)

 • Voor het maken of veranderen van een uitweg moet u een melding doen bij de gemeente
 • Zonder voorafgaande melding is het maken of veranderen van een uitweg verboden

 

Eigenaar

 • Als u alleen gebruiker van het terrein bent, dan heeft u voor het doen van de melding toestemming nodig van de eigenaar

Kosten

Als voor het maken van een uitweg een lantaarnpaal of put verplaatst kan of moet worden, brengt de gemeente de kosten die daarvoor gemaakt worden in rekening bij de aanvrager.

Werkwijze

 • De voorgenomen activiteit moet u minstens vier weken van te voren melden
 • De uitweg kan worden aangelegd als het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist, dat de gewenste uitweg wordt verboden

 

Aanvraag

Bij de melding moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • gegevens melder
 • een foto van de bestaande situatie
 • een situatieschets van de gewenste uitweg
 • de datum van de werkzaamheden
 • de reden van de melding voor het maken of veranderen van een uitweg


U doet uw melding via de groene knop 'online regelen'.

Voorwaarden

U kunt geen uitweg aanleggen of veranderen wanneer:

 • het verkeer op de weg daardoor in gevaar wordt gebracht
 • het zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
 • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast
 • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen


Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg in de bovenstaande gevallen.

Ga naar het begin