Collectevergunning

  • Als u spullen of geld inzamelt of donateurs werft voor een goed doel heeft u een vergunning nodig, tenzij er sprake is van een inzameling in besloten kring

 

Informatie collecterooster CBF

Via de groene knop vindt u het landelijk collecterooster. Op dit rooster staan de periodes en de instanties waarvoor vergunning is afgegeven. Hierop ziet u ook ‘vrije periodes’, staan. Deze worden door ons niet op het rooster ingevuld. Wilt u weten of er deze week een collecte wordt gehouden, kijk dan op de gemeentepagina van De Teylinger en op onze website onder ‘Gemeenteberichten'.

Kosten

Kosten collecte- of inzamelvergunning € 50,00

Werkwijze

Vraag de vergunning aan bij de gemeente via de groene knop 'online regelen’. 

 

Plaatselijke instelling

Wilt u als plaatselijke instelling een inzamelingsactie organiseren? Dan kunt u een vergunning krijgen voor de duur van de actie.

 

Let op:

  • De instelling moet als bonafide aan te merken zijn.
  • U mag niet in 1 week 2 acties tegelijk houden.
  • U moet financiële verantwoording over de gevoerde inzameling kunnen overleggen.

 

Vergunning kledinginzameling

  • Per jaar worden 4 vergunningen verleend aan charitatieve instellingen voor de gehele gemeente. Tussen iedere inzameling moet een periode van 3 maanden zitten. In elke kern wordt in dezelfde periode door dezelfde inzamelaar kleding ingezameld.
  • De instellingen moeten in het bezit zijn van een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) afgegeven CBF-Keur of een CBF-certificaat voor kleine goede doelen. Startende instellingen moeten een verklaring van geen bezwaar hebben. U vindt meer informatie over het aanvragen van deze verklaring op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
  • Via een rouleersysteem worden de vergunningen toegekend aan de instellingen.
  • Inzamelaars die een kledingcontainer (KICI en Leger des Heils) hebben binnen één van de drie kernen, vallen buiten het rouleersysteem.

Voorwaarden

  • Vraag de vergunning aan via de groene knop 'online regelen' 

 

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe. De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat u in bepaalde perioden niet kunt collecteren.

Ga naar het begin