Vuurwerkvrije zones

  • In Teylingen zijn elf locaties aangewezen als vuurwerkvrije zone.
  • Acht rond zorgcentra en kinderboerderijen, drie in woonwijken.
  • Ieder jaar mogen inwoners verzoeken om in hun straat of wijk een vuurwerkvrije zone rond oud en nieuw in te stellen.

Werkwijze

Wilt u voor de komende jaarwisseling onderzoeken of een vuurwerkvrije zone in uw straat of wijk mogelijk is?

Geef dit dan vóór 9 september 2019 door.

Stuur een e-mail aan info@teylingen.nl met als onderwerp: vuurwerkvrije zone.

Voorwaarden

Onderzoek onder bewoners

Als u graag een vuurwerkvrije zone in uw straat of wijk wil, stellen wij voor dat u aantoont dat voldoende overeenstemming is onder de bewoners om deze zone in te stellen. U kunt dit doen door een enquête uit te zetten onder de bewoners. Wij hebben een enquêteformulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

Wanneer is er voldoende overeenstemming?

Er is voldoende overeenstemming als 75% van de bewoners die in de door u gewenste locatie wonen, een vuurwerkvrije zone wil instellen. Let wel, als bewoners geen enquêteformulier invullen, beschouwen wij dit als een NEE. Als dus meer dan 25% van de buurtbewoners het formulier niet invult, kan nooit voldoende overeenstemming worden bereikt.

Zie Meer informatie voor de reeds aangewezen vuurwerkvrije zones.

Ga naar het begin