Kunstcommissie Teylingen

Over de commissie

De commissie bestaat uit 3 leden. De leden zijn alle 3 beeldend kunstenaar. De commissie kan per kunstopdracht worden aangevuld met 2 vertegenwoordigers (ad hoc-leden) uit de wijk of buurt waar een kunstwerk wordt gerealiseerd.

De leden van de commissie zijn benoemd door het college van Teylingen voor een periode van 4 jaar. De gemeente ondersteunt de commissie secretarieel. De leden zijn: Ankie van Dongen, Denise van der Zande en Ton Zoet.
 

Adviseren, signaleren en participatie bevorderen

De kunstcommissie heeft 3 taken:

  • Het adviseren van burgemeester en wethouders over de door hen te verstrekken kunstopdrachten in de openbare ruimte.
  • Het signaleren van problemen en wensen binnen het kunstaankoopbeleid en daarover gevraagd en ongevraagd adviseren.
  • Zorgdragen voor participatie van inwoners van de gemeente Teylingen (met behulp van de wijkregisseur).

 

Heeft u vragen over de Kunstcommissie?

Neemt u dan contact op met Carla Kappelhof. Zij is bereikbaar per mail gemeente@teylingen.nl of op telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin