Kunstcommissie Teylingen

Kunst draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en bevordert de sociale cohesie. Dat is onze overtuiging.

Adviseren en signaleren

De Kunstcommissie heeft de volgende taken:

  • Het adviseren van burgemeester en wethouders over de door hen te verstrekken kunstopdrachten in de openbare ruimte aan de hand van de vastgestelde nota ´Kunst in de Buitenruimte van Teylingen´.
  • Het signaleren van problemen en wensen binnen het kunstaankoopbeleid en daarover gevraagd en ongevraagd adviseren.
     

Over de commissie

  • De commissie bestaat uit drie beeldend kunstenaars en/of deskundige kunstliefhebbers, bij voorkeur woonachtig in Teylingen.
  • Per kunstopdracht kan, zulks ter beoordeling van het college, de commissie worden aangevuld met twee vertegenwoordigers uit de wijk of buurt waar realisering van een kunstwerk wordt beoogd.
  • De leden van de commissie worden benoemd door het college voor een periode van 4 jaar. Deze periode kan eenmaal worden verlengd.
  • De portefeuillehouder kunst en cultuur is geen lid van de commissie, maar woont op uitnodiging van de commissie vergaderingen bij.
  • De gemeente ondersteunt de commissie secretarieel.
Ga naar het begin