Ontwikkeling Kagerzoom

Werkzaamheden 20 april - 11 mei

Op 20 april start de aannemer van het project Kagerzoom (Loon- en Aannemersbedrijf Gebr. v.d. Poel b.v.) met de (vergunningsvrije) werkzaamheden rondom de golfbaan. De werkzaamheden duren tot ongeveer 11 mei. De werkzaamheden betreffen grondwerk en het verleggen van een gedeelte van het fiets- en voetpad bij de molen. Het grondwerk betreft onder andere het flauw afgraven van slootkanten, waardoor er meer verschillende soorten planten gaan groeien. Hierdoor ontstaat er meer insectenleven, goed voor de vogels en biodiversiteit.

Fiets- en voetpad afgesloten

Om de werkzaamheden veilig te kunnen doen is het fiets en -voetpad afgesloten op werkdagen tussen 7:00 uur en 17:00 uur. Aan het einde van de werkdag en in de weekenden is het fiets- en voetpad open. Met uitzonderdering van het deel waar het fiets- en voetpad wordt opgebroken en verlegd, dit deel blijft wel volledig afgesloten van 20 april t/m 5 mei.

Tijdens de afsluiting leiden we met borden het fietsverkeer om. Dit gaat door de Merenwijk in Leiden. Dagelijks maken we aan het eind van de dag het fiets- en voetpad schoon. Door op deze manier te werken kan de aannemer in een korte tijd en op een veilige manier de werkzaamheden uitvoeren en beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Overige werkzaamheden

Overige werkzaamheden zoals de natuurinrichting op Strengen en Tengnagel voeren we pas na de zomer uit. Dit is vanwege het broedseizoen en ook om het recreatief gebruik niet te storen. Hierover volgt nog berichtgeving via nieuwsberichten en op de website van Kagerzoom.

Ga naar het begin