Ongediertebestrijding

  • De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten
  • Meld rattenoverlast bij de gemeente 
  • De waterschappen gaan over de bestrijding van muskusratten en beverratten
  • Bedrijven en particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor bestrijden/beheersen ongedierte op hun eigen terrein. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

Werkwijze

Ratten

Meld een rattenplaag via Fixi

Muskusratten

Waterschappen bestrijden muskus- en beverratten actief. Dat doen ze voor de veiligheid van het watersysteem en de veiligheid van onze dijken.
Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dat dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel naar 030 - 634 57 56. 
U kunt ook mailen naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl. Bedrijven moeten zelf zorgen voor het beheersen/bestrijden van alle plaagdieren op eigen terrein.

Bijen 

Bijen zijn zeer nuttig en daarom beschermd. Bij overlast van een bijenzwerm kunt u een imker inschakelen. Hij kan de zwerm proberen te verplaatsen.

Wespen

Voor de bestrijding van wespen kunt u een gespecialiseerd bedrijf​​​​​​ inschakelen.

Voorwaarden

  • De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten
  • De waterschappen gaan over de bestrijding van muskus- en beverratten
  • Bedrijven en particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen/bestrijden van plaagdieren op eigen terrein
Ga naar het begin