Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 • U wilt informatie van de gemeente die nog niet openbaar is
 • U kunt beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • U kunt schriftelijk indienen
   

Mail naar afdeling Veiligheid voor de beantwoording op het WOBverzoek van De Gewoonste Zaak in Lisse. Door de grootte van het bestand is deze alleen op aanvraag beschikbaar en kunnen we hem niet online publiceren.

Werkwijze

 • U kunt uw verzoek om informatie per brief sturen naar de gemeente Teylingen
 • Zet als onderwerp in uw brief: 'Wob-verzoek'
 • U stuurt de brief naar:
  • gemeente Teylingen
  • (het betreffende bestuursorgaan)
  • Postbus 149
  • 2215 ZJ Voorhout
 • Wob-verzoeken die u ons via e-mail stuurt, nemen we niet in behandeling 

Voorwaarden

 • Het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt
Ga naar het begin